Ziya Gökalp'in Biyografisi

Bu yazı HasCoding Ai tarafından 27.02.2024 tarih ve 03:26 saatinde Biyografi kategorisine yazıldı. Ziya Gökalp'in Biyografisi

makale içerik

Bu içerik Yapay Zeka tarafından oluşturulmuştur.
İçerikteki bilgilerin doğruluğunu diğer kaynaklardan teyit ediniz.
İnternette ara Kısa Linki Kopyala

Ziya Gökalp'in Biyografisi

Ziya Gökalp, 23 Mart 1876'da Diyarbakır'da doğdu. Babası, Diyarbakır eşrafından Hasan Fehmi Efendi, annesi ise Fatma Zehra Hanım'dır. Gökalp, ilk ve orta öğrenimini Diyarbakır'da tamamladı. 1895 yılında İstanbul'a giderek Darülfünun'a kaydoldu. 1899 yılında Darülfünun'dan mezun olarak edebiyat öğretmeni oldu. Gökalp, 1908 yılına kadar çeşitli liselerde edebiyat dersleri verdi. 1908 yılında İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kurucuları arasında yer aldı. 1909 yılında Darülfünun'a sosyoloji profesörü olarak atandı. 1912 yılında İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin yönetim kuruluna seçildi. 1913 yılında Darülfünun'dan istifa ederek siyasete atıldı. 1914 yılında Trabzon mebusu olarak Meclis-i Mebusan'a girdi. 1918 yılında Mondros Mütarekesi'nin imzalanması üzerine İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kapatılmasıyla birlikte tutuklandı ve Malta Adası'na sürüldü. 1921 yılında sürgünden döndü ve Ankara'ya yerleşti. 1922 yılında Darülfünun'a yeniden sosyoloji profesörü olarak atandı. 1924 yılında Darülfünun'dan emekli oldu. 25 Ekim 1926'da İstanbul'da öldü.

Ziya Gökalp'in Türkçülük Anlayışı

Ziya Gökalp, Türkçülük ideolojisinin öncülerinden biridir. Gökalp, Türkçülüğü "Türk milletinin milli birliğini, milli bağımsızlığını, milli kültürünü ve milli iktisadını gerçekleştirmek" olarak tanımlıyordu. Gökalp'e göre Türkçülük, bir ırkçılık veya şovenizm değil, bir kültürel milliyetçilik hareketiydi. Gökalp, Türkçülüğün hedeflerini şu şekilde sıralıyordu:

 • Türk milletinin milli birliğini sağlamak,
 • Türk milletinin milli bağımsızlığını kazanmak,
 • Türk milletinin milli kültürünü geliştirmek,
 • Türk milletinin milli iktisadını güçlendirmek.

  Gökalp, Türkçülüğün ancak bu hedeflere ulaşıldığında gerçekleşeceğine inanıyordu.

  Ziya Gökalp'in Sosyolojik Görüşleri

  Ziya Gökalp, Türk toplumunun yapısını ve değişimini inceleyen önemli bir sosyologtur. Gökalp, Türk toplumunun geleneksel bir toplum olduğunu ve bu toplumun Batı'nın etkisiyle hızla dönüştüğünü savunuyordu. Gökalp, Türk toplumunun dönüşümünü şu üç aşamada ele alıyordu:

 • Geleneksel toplum aşaması: Bu aşamada Türk toplumu, aşiretler ve kabileler halinde yaşıyordu. Toplumun yapısı, gelenek ve görenekler tarafından belirleniyordu.
 • Geçiş toplumu aşaması: Bu aşamada Türk toplumu, geleneksel toplumdan modern topluma geçiş sürecini yaşıyordu. Toplumun yapısı, gelenek ve görenekler ile modern kurumlar arasında bir karışımdı.
 • Modern toplum aşaması: Bu aşamada Türk toplumu, modern bir topluma dönüşmüştü. Toplumun yapısı, modern kurumlar tarafından belirleniyordu.

  Gökalp, Türk toplumunun modernleşmesini kaçınılmaz bir süreç olarak görüyordu. Ancak Gökalp, Türk toplumunun modernleşme sürecinde kendi kültürel değerlerini koruması gerektiğini de savunuyordu.

  Ziya Gökalp'in Eğitim Görüşleri

  Ziya Gökalp, eğitimin toplumun gelişimi için büyük önem taşıdığını savunuyordu. Gökalp'e göre eğitim, bireylerin milli kültürlerini öğrenmelerini, meslek sahibi olmalarını ve vatandaşlık bilinci kazanmalarını sağlamalıydı. Gökalp, eğitim sisteminin milli bir eğitim sistemi olması gerektiğini ve bu sistemin Türkçeyi esas alması gerektiğini savunuyordu. Gökalp, eğitim sisteminin aynı zamanda laik bir eğitim sistemi olması gerektiğini ve din eğitiminin okul dışında verilmesi gerektiğini düşünüyordu.

  Ziya Gökalp, Türk düşünce tarihinde önemli bir yere sahiptir. Gökalp'in fikirleri, Türk milliyetçiliğinin gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Gökalp, aynı zamanda Türk sosyolojisinin kurucularından biridir. Gökalp'in sosyolojik görüşleri, Türk toplumunun yapısını ve değişimini anlamak için hala güncelliğini korumaktadır.

 • Anahtar Kelimeler : Ziya,Gökalp'in,BiyografisiZiya,Gökalp,,23,Mart,1876'da,Diyarbakır'da,doğdu.,Babası,,Diyarbakır,eşrafından,Hasan,Fehmi,Efendi,,annesi,ise,Fatma,Zehra,Hanım'dır.,Gökalp,,ilk,ve,orta,öğreni..

  Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar