Biyoloji - kategorisi

kategori alanı

Biyoloji ile ilgili tüm konuların yer aldığı bölüm

Kategoriye Bağlı Alt Kategoriler

 1. Hücrelerdeki mitokondri sayısı azaldıkça insanlarda hangi problemler görülmeye başlar?
 2. Fermantasyon çeşitlerinde glikoliz tamamlandıktan sonrasında ATP üretimi yahut tüketimi olmamasına karşın fermantasyonun bir müddet daha devam etmesinin nedenleri nelerdir?
 3. Ökaryot hücrelerde oksijenli teneffüs esnasında substrat düzeyinde fosforilasyon ve oksidatif fosforilasyonla ATP üretimi hangi hücresel yapılarda gerçekleşir?
 4. Oksijenli solunumda fermantasyona gore enerji veriminin daha çok olmasının nedenleri nelerdir?
 5. Etil alkol ve laktik asit fermantasyonunda değişik son mamüller oluşmasının nedenlerini yazınız.
 6. Bitkilerin gece gündüz oksijenli teneffüs yapmalarına karşın atmosfere ancak geceleri CO2 gazı vermelerinin sebepleri nelerdir?
 7. Oksijensiz solunumun madde döngüsü açısından önemini özetlemek gerekirse açıklayınız.
 8. Kemosentez reaksiyonlarının gerçekleşmemesi ilk ilkin bitkilere zarar verir.
 9. Cam yada çelik kapta bulunan gazın sıcaklığı artırıldığında basıncında değişiklik olur mu?
 10. Develerde yıllar içinde görülen bu fiziksel değişime ne ad verilir? Bu değişimin develer için önemi nedir?
 11. Saf döl, baskın, çekinik, homozigot, heterozigot kavramlarını açıklayınız.
 12. Atık motor yağların toplanması, taşınması, geri kazanımı ve ortadan kaldırılması ile ilgili sorumlulukları yerine getirmek için hangi kuruluş yetkilendirilmiştir?
 13. Ev atıklarından plastik, teneke ve kâğıt gibi maddelerin geri dönüşümlerinin sağlanmasının önemi
 14. Ozon Tabakasının İncelme Nedenlerini Ve Bunun Canlılar Üzerindeki Olası Etkileri
 15. Küresel iklim değişikliğinin ve buna bağlı olarak yaşanan çevre sorunlarının Dünya’nın geleceğine etkisi
 16. Orman yangını doğal kaynakları nasıl etkiler?
 17. Kaynakların Tasarruflu Kullanımının Önemi
 18. Ozon Tabakasının Seyrelmesi Sorununu Çözmek İçin Öneriler
 19. Topraklamanın günlük yaşamdaki ve teknolojideki uygulamalarını araştırınız.
 20. Kaynakların tükenmesi gelecekte ne gibi sorunlara neden olabilir?