Aşılama yöntemiyle üretimde genetik farklılık nasıl oluşur?

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 28.07.2020 tarih ve 22:41 saatinde Biyoloji kategorisine yazıldı. Aşılama yöntemiyle üretimde genetik farklılık nasıl oluşur?

makale içerik

İnternette ara Kısa Linki Kopyala

Aşılama, iki nebat parçasını bir bitkiymiş benzer biçimde kaynaşacak ve büyümelerine devam edecek biçimde tevhit tekniğidir.

Aşılama, bitkilerde uygulanan tohumsuz bir üretme şeklidir. Çoğaltılması istenilen çeşitten, bir gözün yada aşı kalemi ismi verilen bir dal parçasının anaç ismi verilen öteki bir nebat üstüne yerleştirilip tutturulmasıdır.Meyve çeşitleri, genel olarak, tohumla üretildiklerinde çeşit karakterini kaybederek, yabanileşmeye doğru yönelmektedirler. Onun için, aşı usulü ile üretmek mecburiyetinde kalınmaktadır. Üretilmesi istenilen, kaliteli, bolca bereketli ve hastalıklara dayanıklı meyve çeşitlerini, aşılamak kanalıyla artırmak imkânı sağlanmaktadır.Neden Peki Aşılama Yaparız?

Tür ve çeşidin ismine doğru fidan üretimi,
Başka ve basit metotlarla çoğaltılamayan çeşitlerin ortadan kalkmasına mani olmak,
Büyük ağaçların çeşitlerini değiştirmek,
Islah çalışmalarında muayyen özellikleri için seçilen çöğürlerin büyümelerini çabuklaştırmak,
Ağaçların zarar kabul eden kısımlarının tamiri
Virüs hastalıklarının incelenmesi için aşı yapılır.
Bazı anaçların özelliklerinden (Bodur anaçlar benzer biçimde) istifade etmek için sadece üstüne iyi bir çeşit aşılayarak yararlanabiliriz


Kaç Çeşit Aşılama Vardır

Göz Aşıları
Kalem Aşıları


Göz Aşısı Nedir?

Altında odun dokusu bulunan yada bulunmayan minik bir kabuk parçası ile bunun üstündeki tek bir göz ile meydana getirilen aşılara göz aşısı denir. Sadece yongalı göz aşısı metodunda, kabuk parçasının altında odun dokusu bulunur.Kalem Aşısı Nedir?

Taze kesilmiş anaçla taze kesilmiş kalemin kombiyum bölgelerinin üzerine gelecek biçimde sıkıca i·lişki ettirilerek anaç ile kalem içinde bir rabıta kurulması ile yeni bir nebat meydana gelir. Bu tür aşılara kalem aşısı ismi verilir. Kalem aşıları ilkbaharda yapılır.

Anahtar Kelimeler : Aşılama,,ikinebatparçasını,bir,bitkiymişbenzer,biçimdekaynaşacak,ve,büyümelerine,devam,edecekbiçimdetevhittekniğidir. ..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar