Bitkilerin solunum (Fotosentez) yapması neden bu kadar önemlidir?

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 24.07.2020 tarih ve 21:23 saatinde Biyoloji kategorisine yazıldı. Bitkilerin solunum (Fotosentez) yapması neden bu kadar önemlidir?

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

Canlıların en mühim özelliklerinden biri idame eden bir mekanizmaya haiz olmasıdır. Beslenme, teneffüs, üreme benzer biçimde birçok ortak özelliklerin içinde bulunmuş olduğu yapılar, bir şeye canlı demek için yeterlidir. Bundan ötürü malum bu özellikler hayatidir. Bu özelliklerin herhangi bir nedenle engellenmesi de canlılığın son bulmasına niçin olmaktadır. Bunun farkında olarak kişilerin yahut bitkilerin bazı gereksinimleri mevcuttur. İnsanlar hususiyet bakımından hayvanlara benzese de bitkiler de canlı varlıklardır ve hareket kabiliyetleri yoktur. Ancak bu canlılık için söylenen bütün durumlar bitkiler için de tedavül gösterir.Bitkilerin teneffüs ve gıda ihtiyacı da bir halde karşılanmak zorundadır. Hareket edemediklerinden ötürü, kloroplast ismi verile hücre organelleri yardımıyla fotosentez ismi verilen vakası gerçekleştirmektedir. Fotosentez, yeşil olan bütün organizmalarda görülmektedir. Bu durumda teneffüs yapılırken gıda ihtiyacının da karşılanmasını sağlar. Işık enerjisinin kimyasal enerjiye dönüştüğü bu konum çok mühim ve yaşamsal bir durumdur. Eğer bu şartlar sağlanmaz ve nebat fotosentezi gerçekleştirmezse ölmüş kabul edilir. Fotosentez, bitkinin bakıldığında sıhhatli bir sürecin gerçekleşmesi ve yaşamının devam etmesi için çok gereklidir. Fotosentezin en mühim özelliği budur. Bu mekanizma çok karmaşa halde gerçekleşir. Ancak fotosentezin gerçekleşmesi sürecinde karbondioksit ve güneş ışığı elzemdir. Bu süreçte gerçekleşen bütün bu durumlar bitkinin yaşamının devam etmesi için gereklidir.

Anahtar Kelimeler : Canlıların,enmühimözelliklerinden,biriidame,edenbir,mekanizmayahaizolmasıdır.,Beslenme,teneffüs,,üremebenzer,biçimde..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar