Fotosentezin ışığa bağımlı ve ışıktan bağımsız reaksiyonlarının farklarını yazalım

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 23.07.2020 tarih ve 22:04 saatinde Biyoloji kategorisine yazıldı. Fotosentezin ışığa bağımlı ve ışıktan bağımsız reaksiyonlarının farklarını yazalım

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

Fotosentez naturel maddelerin üretimi ve fer enerjisinin besine çevrildiği bir hücre yolağıdır. Bu yolakta birçok enzim ve müessir vazife almaktadır. Özellikle de yeşil pigmentli bitkilerde bu işlev fazlaca mühim bir rol üstlenmektedir. Yeşil renkli bitkilerde kloroplast bulunur ve bu durumda bitkilerde mevcut olan gıda ihtiyacının da karşılanmasını sağlar. Işık olan bir ortamda gerçkelştiği şeklinde karanlı bir evresi de bulunmaktadır. Fotosentezin fer bağımlı reaksiyonuna bakılacak olursa:


– Granaları meydana getiren tilakoid zar işlevsel
– Işık, klorofil pigmentleri ve ETS görevli
– ATP, NADPH+H, O2 oluşur
– NADP indirgenir+ ışığın sertliği faaliyet gösterir
– Işık ve klorofil ile etkinleşmektedir
– Fotoliz var
– Fotofosforilasyon ile ATP üretilir

Işık olmayan bir ortamda gerçekleşen bu süreç ise karanlık aşama olarak adlandırılır. Bu evredeki fotosentez reaksiyonunda:

– NADPH+H yükseltgenir
– Stromada gerçekleşir
– CO2, NADPH+H ve ATP harcanır
– Işık, klorofil pigmentleri ve ETS kullanılmaz
– Organik baz ve monomerler üretilir
– Sıcaklık etkinliği önemlidir
– Işık ve klorofil ile değil, ATP ve NADPH+H ile gerçekleşir
– Fotoliz yok
– Defosforilasyon gerçekleşir.

Anahtar Kelimeler : Fotosenteznaturelmaddelerin,üretimi,veferenerjisinin,besine,çevrildiği,bir,hücre,yolağıdır.,Bu,yolakta,birçok,enzim,vemüessirvazife&..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar