Oksijenli solunumun krebs döngüsünde oluşan moleküller nelerdir?

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 24.07.2020 tarih ve 01:05 saatinde Biyoloji kategorisine yazıldı. Oksijenli solunumun krebs döngüsünde oluşan moleküller nelerdir?

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

Canlıların hayatlarını devam ettirmeleri için solunuma gereksinim duymaktadır. Solunum vakası bütün canlılarda ortaktır sadece çeşitleri birbiri ile değişkenlik göstermektedir. Hayvanlar gereksinim duydukları enerjiyi besinlerle de direk alabilirler sadece bitkilerde bu vaziyet birazcık değişik işlemektedir. Fotosentez vakasının gerçekleşmesin takiben enerji elde edilir ve bitkilerin beslenmesi endirekt halde gerçekleşir. Enerji eldesi için lüzumlu olan süreçlerden biri de solunumdur. Solunumda glikoliz ile süregelen bu süreç krebs çevrimi ile devam eder. Bu çevrimde en önce bir hazırlık evresi bulunur. Pürivatın mitokondriye giriş yapması ile safha başlar. Bu süreçte farklılaşarak ve kayıba uğrayarak asetil CoA ya dönüşür. Bu süreçten sonrasında krebs çevrimi başlar.Krebs çevriminde asetil CoA, sitrik asite dönüştürülür. Daha sonrasında sitrik asit değişik tipte karbonlu birleşikler ile dönüştürülerek oksaloasetik asite dönüştürülür. Bu tepkime 2 kez gerçekleşir. Bunun sebebi ise bir molekül glikozdan iki tane pürivik asit oluşmasıdır. Krebs döngüsü sırasında karbondioksit, 6 NADH + H+ , 2FADH2 subsrat seviyesinde fosforilasyonla 2 ATP sentezlenir. Bu halde çevrim tamamlanarak süreç ETS ye ilerlemiş olur. Bu süreçteki kayıplar veya meydana getirilen her aşamada fazlaca büyük ehemmiyet arz eder.

Anahtar Kelimeler : Canlıların,hayatlarını,devam,ettirmeleri,için,solunumagereksinimduymaktadır.,Solunumvakasıbütüncanlılarda,ortaktırsadeceçeşitleri,b..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar