Soba Zehirlenmesi de Denilen Karbonmonoksit Zehirlenmesi Nasıl Oluşur?

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 30.07.2020 tarih ve 01:40 saatinde Biyoloji kategorisine yazıldı. Soba Zehirlenmesi de Denilen Karbonmonoksit Zehirlenmesi Nasıl Oluşur?

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

Doğada yer edinen maddelerin her biri değişik fazlarda bulunmaktadır. Karbonmonoksit ismi verilen bu madde de doğada karbon atomunun bir formudur ve gaz olarak karşımıza çıkmaktadır. Isınmak için kullandığımız birçok yakıtın yanması niteliğinde tam yanma gerçekleşmediğinde ve herhangi bir nedenle dumanın tütmesi dış ortama salınmadığında gaz bulunmuş olduğu ortama hapsedilir. Bu durumda kokusuz, renksiz ve vücut ile alemet vermeyen karbonmonoksit gazı karşımıza çıkar. Bu gazın alemet vermemesi de bireyin ayrım etmeden hayatını kaybetmesine niçin olacaktır. Gaz, herhangi bir nedenle ortama salındığından bunu ayrım etmek hemen hemen imkansızdır. Sessiz bir halde dolaşıma katılır ve oksijence varlıklı kanın tam tersi karbonmonoksitçe varlıklı bulunmasına niçin olur.Kanda yükselen karbonmonoksit, oksijen seviyesinin bloke bulunmasına niçin olur. Kanda oksijen taşımayan aksine karbonmonoksit taşıyan kan, doku harabiyetine ve engellenmemesi halinde ölüme niçin olmaktadır. Oldukça ciddi olan bu tablo bilhassa de kömür benzer biçimde yakıtların yanması ve sobadan rüzgar etkisiyle odanın içine dolması niteliğinde çoğunlukla gerçekleşir. Kişiyi ağır bir uyku haline sokar ve ölümün bu halde gelmesine niçin olur. Oldukça tehlikeli bir durumdur ve kişiler sobaları rüzgarlı havada yakmaması önerilmektedir. Aksi durumda yanmaması ve rüzgarın etkinliği ile kömür yakıtı karbonmonoksit salar. Bu durumda ciddi olan zehirlemeye yol açar.

Anahtar Kelimeler : Doğadayer,edinenmaddelerin,her,birideğişikfazlarda,bulunmaktadır.,Karbonmonoksitismiverilen,bu,madde,de,doğada,karbon,atomunun,bir,formudur,ve,gaz,olarak,karşımıza,çıkmaktadır.,Isınmak,için,kullandığımız,birçok,yakıtın,yanmasıniteliğindetam,yanma,gerçekleşmediğinde,ve,herhangi,bir,nedenle,dumanın,tütmesi,dış,ortama,salınmadığında,gazbulunmuş,olduğuortama,hapsedilir.,Bu,durumda,kokusuz,,renksiz,ve,vücut,ilealemetvermeyen,karbonmonoksit,gazı,karşımıza,çıkar.,Bu,gazınalemetvermemesi,debireyinayrımetmedenhayatını,kaybetmesineniçinolacaktır.,Gaz,,herhangi,bir,nedenle,ortama,salındığından,bunuayrımetmekhemen,hemenimkansızdır.,Sessiz,birhaldedolaşıma,katılır,ve,oksijencevarlıklıkanın,tam,tersi,karbonmonoksitçevarlıklıbulunmasınaniçinolur. Kanda,yükselen,karbonmonoksit,,oksijen,seviyesinin,blokebulunmasınaniçinolur.,Kanda,oksijen,taşımayan,aksine,karbonmonoksit,taşıyan,kan,,doku,harabiyetine,ve,engellenmemesi,halinde,ölümeniçinolmaktadır.,Oldukça,ciddi,olan,bu,tablobilhassade,kömürbenzer,biçimdeyakıtların,yanması,ve,sobadan,rüzgar,etkisiyle,odanıniçinedolmasıniteliğindeçoğunluklagerçekleşir.,Kişiyi,ağır,bir,uyku,haline,sokar,ve,ölümün,buhaldegelmesineniçinolur.,Oldukça,tehlikeli,bir,durumdur,ve,kişiler,sobaları,rüzgarlı,havada,yakmaması,önerilmektedir.,Aksi,durumda,yanmaması,ve,rüzgarın,etkinliği,ile,kömür,yakıtı,karbonmonoksit,salar.,Bu,durumda,ciddi,olan,zehirlemeye,yol,açar.

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar