Türkçe'de Fiil Çatisi Testleri

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 29.12.2021 tarih ve 00:27 saatinde Dil Bilgisi kategorisine yazıldı. Türkçe'de Fiil Çatisi Testleri

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

FİİL ÇATISI TEST - 1


1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem geçişsiz bir eylemdir?
A) Tanıdık bir şehirde garip kalmanın hüznünü yaşıyorum.
B) Şehirler, anıların sık sık tazelenmesini ister.
C) İncecik bir duman tütecekti, bakır semaverden
D) Yola erken çıkmanın avantajını kullanamadı.
E) Son zamanlarda kimseyle konuşmak istemiyordu.

2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yüklem geçişli değildir?
A) Vaktin dar olduğu bir zamanda bu sözü bir gül gibi bıraktın yüreğime
B) Tarihe gömüyorum acıyı ve ölümü Yenilgiyi zafer şarkılarına
C) Sen geldin, çöllere yağmurlar geldi, Bana göre değil Küba'nın çiçekleri
D) Yolumun üzerinde çıngıraklı şehirler Casus gibi izliyor ardımdan hayat beni

E) Rüstem'in kanını döktüm yerlere İstanbul'u kuşattım gözlerin için

3. Aşağıdaki cümlelerdin hangisi özne-yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Öğrencilerin hepsi birden oturdukları yerden kalktı.
B) Yaşlı kadın, ağlayınca sakinleşti.
C) Hafta sonu bütün mahalle pikniğe gitti.
D) Bütün sınıf, anlatılan fıkraya güldü.
E) Sinekler meyvelerin üzerine üşüştü.

4. "Yüklemin bildirdiği eylemi özne yapar ve yaptığı işten yine özne etkilenir."
Yukarıdaki açıklama fiil çatılarından hangisine aittir?
A) Edilgen fiil
B) Etken fiil
C) Dönüşlü fiil
D) İşteş fiil
E) Geçişsiz fiil

5. Geçişsiz fiillerin, "-r, -t, -tır" eklerini alarak geçişli (nesne olabilir) hale getirilmiş şekline ne ad verilir?
A) Ettirgen fiil
B) Dönüşlü fiil
C) İşteş fiil
D) Oldurgan fiil
E) Edilgen fiil

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "sanat" sözcüğü sözde özne görevindedir?
A) Sanatı, hayatının en önemli uğraşı olarak kabul ediyordu.
B) Sanata ve Sanatçıya verilen değer git gide azalıyor.
C) Sanat, insanları hayata bağlar.
D) Sanat, toplumdaki hemen herkes tarafından sevilir.
E) Sanatı, düşünceye özgürlük verdiği için seviyor.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem ettirgen bir fiil değildir?
A) Çayı, uzun süre karıştırdı.
B) Elindeki bütün parayı bakkalda bozdurdu.
C) Müdür, olay çıkaran öğrencileri çağırttı.
D) Bütün işlemleri iki saatte tamamlattı.
E) Mektupların hepsini kardeşine yazdırdı.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesne - yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Batı romanının eğilimlerini bu durumda doğal sayardık.
B) İnsanlığın vardığı her yeri nokta, eskisi konusunda da bir şüphe yaratır.
C) Sinema ve televizyon, anlatının çağdaş sırrını buldu.
D) Gerçekçilik içeriklerini onlar günden güne yitiriyorlar.
E) Parasını bulamayınca bir köşeye oturup ağladı.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisi özne-yüklem ilişkisine göre diğerlerinden farklıdır?
A) Şair, bizi bir bahar hayalinin içine atıveriyor.
B) Mevsimin okşayışları karşısında ne yapacağını bilemiyor İnsan.
C) Cıvıl cıvıl bir hareket getirir evlere, bağa, bahçeye...
D) Dallar arasında çok sesli bir şarkı söyleniyor.
E) Ama benim kaygım ne biliyor musunuz?
YANITLAR : 1-C 2-C 3-E 4-C 5-D 6-D 7-A 8-E 9-D

FİİL ÇATISI TEST - 2
1. I. Edilgen çatılı fiillerin öznesine "sözde özne" denir.
II. Nesneyle kullanılabilen fiillere geçişli fiil denir.
III. Dönüşlü fiiller, eylemin gösterdiği işin birden çok özne tarafından yapıldığını gösterir.
IV. Geçişsiz fiillerin geçişli yapılmasına "ettirgen fiil" denir.
V. Nesneyle kullanılamayan fiillere "geçişsiz fiil" denir.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi-sindeki bir bilgi yanlışlığı vardır?
A) I,III ve IV
B) III ve IV
C) III,III ve IV
D) I,IV ve V
E) I ve IV

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisi, yüklemin yapılışı yönünden diğerlerinden farklıdır?
A) Bir hafta sonra dedikleri saatte buluştular.
B) Bütün meseleleri enine boyuna görüştüler.
C) Sabaha kadar basit bir meseleyi tartıştılar.
D) Otobüse yetişmek için koşuştular
E) Bir hafta sonra buluşmak üzere sözleştiler.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi, çatı bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Kendi iyiliğim için de yapmalıydım bunu.
B) Yıllardır süren bu tutku, sevgi bir şekilde bitmeliydi.
C) Sonra, ilk defa gözlerine bakabildim.
D) Martıların can alıcı çığlıkları duyuluyor uzaklardan.
E) Bu konuda hepsi yanılmıştı.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilin çatısı
"Fotoğraf, çok özel günlerde çektirilirdi." cümlesindekinden farklıdır?
A) Çok uzaklardan bir çığlık işitiliyor.
B) Ne kadar bağırsak da sesimiz duyulmuyor.
C) Uçsuz bucaksız bir ormanda kaybolmuşuz.
D) Şehrin tarihi ve turistik yereleri gezildi.
E) Ünlü şair, anlamlı bir törenle anıldı.

5. "Resim" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde "sözde özne" olarak kullanılmıştır?
A) Resim, çoğu insan taraflından zevkle yapılır.
B) Sanatların en güzelidir, resim.
C) Boş derste, defterine resim çizdi.
D) Kendini bildi bileli resmi zayıftı.
E) Resim, onda bir tutku haline gelmişti.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir işi karşılıklı yapma anlamı vardır?
A) Gemi, ağır ağır limana yanaştı.
B) Sesi duyan hayvanlar sağa sola kaçıştı.
C) Sonunda şirketin müdürü ile de görüştü.
D) Yazılandan zayıf alınca yüzü buruştu.
E) Ali, okula varmadan bize yetişti.

7. Aşağıdakilerin hangisinde yüklem ettirgen bir fiil değildir?
A) Çocuğa elbisesini çabucak giydirdi.
B) Kitapları raflara güzelce yerleştirdi.
C) Bütün ödevlerini ablasına yaptırdı.
D) Taksiyi, uzun bir süre bekletti.
E) Suyu, çocuğa istemeye istemeye içirdi.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil oldurgan çatılıdır?
A) Dallarını, çiçeklerini hiçbir zaman okşayamayacağım.
B) Hiçbir zaman kavuşamayacağım ona.
C) Köy çocuklarının uçurtmaları uçuyordu göklerde.
D) Bayramlarda çocukları aldığı hediyelerle sevindirirdi.
E) Oğluna bahçedeki çiçekleri sulattı.

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne-yüklem ilişkisine göre farklıdır?
A) Hiçbir zaman elimde kalemle okumadım.
B) Birçok kimse, bundan başka bir yönteme başvurmuyor.
C) Bir doğru üzerinde iki nokta işaretleyelim.
D) Radyoteleskoplar kurularak araştırmalara başlanmış.
E) Selam verip ayrı ayrı ellerimizi sıktı.

YANITLAR : 1-B 2-D 3-D 4-C 5-A 6-C 7-B 8-D 9-D

Anahtar Kelimeler : FİİL,ÇATISI,TEST,-,1 1.,Aşağıdaki,cümlelerin,hangisinde,yüklem,geçişsiz,bir,eylemdir? A),Tanıdık,bir,şehirde,garip,kalmanın,hüznünü,yaşıyorum. B),Şehirler,,anıların,..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar