El-Fatiha sözünü işitince ne yaparsınız?

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 14.08.2020 tarih ve 01:48 saatinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kategorisine yazıldı. El-Fatiha sözünü işitince ne yaparsınız?

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

Ülkemiz topluluğunda mevlit anlayışı çok yaygındır. Çeşitli nedenlerden ötürü mevlitler okunur. Mevlitlerde ilk önce Kur’an okunur, Peygamber Efendimize (sav) methiye dolu şiirler okunur, dualar edilir. Vefat eden kişilerin arkasından da Kur’an’dan sureler okunur. Okunan sureler bittikten sonrasında El-Fatiha denilir. El-Fatiha denmesinin anlamı, bu okumalar sonlandı yenilerine başlangıç olması için yakarış mahiyetindedir. Fatiha, açan anlamına gelir. Kur’an-ı Kerim’in ilk suresi olup açılışını icra eden sure olduğu için Rabbimizin bu ismi verdiği rivayet edilir. El-Fatiha ifadesini duyan bir ferdin Fatiha suresini okuması vaciptir. Yani okumak zorundadır. Şayet ferdin bulunmuş olduğu ortamda birden fazla El Fatiha ifadesi geçerse bir defa okuması ehil iken dileyen söylendiği rakam kadar Fatiha okur. Söylendiği rakam kadar Fatiha suresini okumak daha iyidir. Okuyan şahıs sevap kazanır. Okumayan şahıs ise bu sevaptan yoksun kalır.

 

el-Fatiha ifadesini duyan şahıs Euzu besmele çekerek Fatiha suresini okur. Fatiha Suresinin Türkçe Yazılışı ve Okunuşu şöyledir: Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim. Elhamdulillahi Rabbi’l-alemin. Er-Rahmani’r-Rahim. Maliki yevmi’d-din. İyyake na’budu ve iyyake neste’in. İhdine’s-sırata’l-mustakim. Sırata’l-lezine en’amte aleyhim. Ğayri’l-meğdubi aleyhim ve le’d-dallin. (Amin)

 

Meali ise; Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Hamd, Alemlerin Rabbi olan Allah’a (cc) aittir. (O Allah) Rahman ve Rahimdir. Din gününün (armağan ve ceza gününün) sahibidir. (Ey Rabbimiz) Biz, yalnızca Sana (cc) yakarma eder ve yalnızca Sen’den (cc) yardım dileriz. Bizi doğru yola ilet. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapıklıkların yoluna değil.

Anahtar Kelimeler : Ülkemiztopluluğundamevlit,anlayışıçokyaygındır.,Çeşitli,nedenlerdenötürümevlitler,okunur.,Mevlitlerdeilk,önceK..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar