Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğduğu dönemde Mekke’deki dini ve toplumsal yaşam nasıldı?

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 13.08.2020 tarih ve 01:15 saatinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kategorisine yazıldı. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğduğu dönemde Mekke’deki dini ve toplumsal yaşam nasıldı?

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

Hz. Muhammed (s.a.v.) 571 senesinde Mekke’de dünyaya gelmiştir. O seneler insanlık alemin en bilgisiz dönemleriydi. Bundan ötürü o yıllara kısaca Hz. Muhammed’in (s.a.v.) İslamiyet’i getirmiş olduğu zamana kadarki yıllara Cahiliye Yılları yada Cahiliye Dönemi denmiştir. İnsanların insanları en fena halde kullandığı, din, iman ve etik kuralların olmadığı bir dönemdir. Mekke döneminde insanoğlu kendi elleriyle icra ettikleri putlara taparlardı. Bazılarını helvadan yaparlardı. Helvadan putlarına tapındıktan sonrasında acıktıklarında allah olarak gördükleri putları yerlerdi. O dönemde malum dört büyük put ise Lat, Menat, Uzza ve Hubel’dir. Putperestliğin haricinde Sabiilik kısaca yıldızlara tapan insanoğlu vardı. Mecusilik kısaca ateşe tapıcılık, Hıristiyanlık, Yahudilik de o dönemde mevcud dinlerdir. Tek allah inancının olduğu tek iman ise Hz. İbrahim’in dini olan Hanif Dinidir. Peygamber Efendimizin (sav) peygamberliğinden ilkin Tek ve Yüce yaratıcının varlığına kanan Hanif Dinine mensup olduğu bilinmektedir.

 

Din yaşamı benzer biçimde toplumsal hayatta yanlışlara batmış durumdaydı. İnsanlar köleler ve efendiler olarak ayrılırdı. Köleler efendilerin malıydı. İstedikleri benzer biçimde alır satarlardı. Kölelerin insan olarak bir değerleri yoktu. Çalıştırılır ve üstünden para kazanılırdı. Kumar, zina, içki, insanları hakir görme, soygunculuk, faiz, varlıklı fakir, hanım adam ayrımı yapma, kan davası gütme, kabilecilik benzer biçimde fena davranışlar vardı. Kadınlara kıymet verilmezdi. Hatta kız evlatları istenmezdi. Kız evlatlarının ailenin ismini kirleteceğine inanmış olduğu için daha küçücükken diri diri toprağa gömerlerdi. Daha birçok fena adetin olduğu topluluk Hz. Muhammed’in (sav) İslamiyet’i getirmesiyle beraber değişti ve güzelleşti.

 

Anahtar Kelimeler : Hz.,Muhammed,(s.a.v.),571senesindeMekke’de,dünyaya,gelmiştir.,Osenelerinsanlık,alemin,enbilgisizdönemleriydi.,Bundanötürü&nb..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar