Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Mekke ve Medine’deki hayatıyla alakalı neler biliyorsunuz?

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 13.08.2020 tarih ve 01:09 saatinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kategorisine yazıldı. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Mekke ve Medine’deki hayatıyla alakalı neler biliyorsunuz?

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

Hz. Muhammed’in (sav) Mekke yaşamının zorluklarla geçtiğini biliyorum. Çünkü O’nun (sav) getirmiş olduğu son din olan dinimiz İslamiyet’i kabul etmek istemeyen müşrikler fazlaca muhtelif zulümler yapmışlar, baskılar uygulamışlardır. Peygamberimize (sav) 610 senesinde peygamberlik verildi. İlk 3 sene gizli saklı olarak dinini anlattı. 3 senenin peşinden Safa Tepesi’ne çıkarak dünyaya gelecek son peygamber bulunduğunu ve son din İslamiyet’i müjdeleyerek insanlığa duyurmuştur. Konuşmanın başlangıcında O’nu (sav) öven başta amcası Ebu Leheb olmak suretiyle hakaret edip saldırmışlardı. Bu halde başlamış olan zulümler artarak devam etmiştir. Bilal-ı Habeşi, Ammar b. Yasir benzer biçimde sahabeler işkencelere maruz kalmışlardır. Hz. Ömer’in ve Hz. Hamza’nın (ra) Müslüman olması birazcık baskıları azaltsa da tamamen kalkmamıştır. 3 sene devam eden boykot döneminde açlık ve evlerinden çıkarılma benzer biçimde baskılara katlanmak zorunda kalmışlardı. Sahabelerin meydana getirilen zulümlere dayanamaması neticesinde ilk hicret Habeşistan’a gerçekleşti.

 

622 senesinde Medine’ye hicret edilmiştir. Peygamberimiz (sav) tüm sahabeleri gönderdikten sonrasında eb son kendisi Hz. Ebubekir’le beraber hicret etmiştir. Böylece Medine periyodu başlamıştır. Peygamberimiz 7 ay Eba Eyyüb el Ensari’nin evinde konuk kalmıştır. Ensar ve Muhacir içinde kardeşlik kurmuştur. Mescid-i Nebevi inşa edilmiş, ilk kent devleti anayasası hazırlanmış, Yahudilerle vatandaşlık anlaşması yapılmıştır. Müslümanların kıblesi Mescid-i Aksa’dan Kabe’ye çevrilmiştir. Bedir, Uhud, Hendek savaşları başta olmak suretiyle savaşlar, seriyyeler ve gazveler yapıldı. Hudeybiye Antlaşması imzalandı. Mekke, Mute benzer biçimde metropoller fethedildi.

 

Anahtar Kelimeler : Hz.,Muhammed’in,(sav),Mekkeyaşamınınzorluklarla,geçtiğini,biliyorum.,Çünkü,O’nun,(sav)getirmiş,olduğuson,din,olan,dinimiz,İslamiyet&rsquo..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar