İbadetin bireysel ve sosyal yararları nelerdir?

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 15.08.2020 tarih ve 01:28 saatinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kategorisine yazıldı. İbadetin bireysel ve sosyal yararları nelerdir?

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

Allah’ın kullarına yapılmasını emrettiği tüm ibadetlerin kesinlikle bireysel yada sosyal yararları vardır. İslam sulh ve rahatlık dinidir. İslam dinin yapılmasını emrettiği ibadetleri toplumsal hakkaniyet ve düzeni sağlamak için gönderilmiştir. İbadetlerde şahsi amellerin haricinde sosyal faydası olan ibadetler vardır. Müslümanlar olarak biz ibadetleri yararlarından ötürü yapmayız. Rabbim emrettiği için yaparız. Faydaları olmasaydı bile Rabbimizin emrettiği ibadetleri yapardık. İslam’ın ibadetleri incelendiğinde aşağıda sıralayacağımız yararları taşımış olduğu görülecektir.

 

İbadetin bireysel yararları:

 • Kişiye rahatlık ve saadet verir
 • İnsanlarda öz itimat oluşturur
 • İnsanın daha pak ve sıhhatli bulunmasına vesile olur
 • İnsanlar ibadetler yardımıyla kötülüklerden uzak durur
 • İnsanlar asılsız söylemekten uzak dururlar
 • İbadetler insanı Rabbine yakınlaştırır. Rabbine yakınlaşan kişiler daha rahat olur.
 • Kulun Rabbi ile olan bağları artar.

 

İbadetlerin sosyal yararları içinde şunlar vardır:

 • Bireyler içinde itimat ortamı oluşur
 • Toplumda yaşayan tüm hepimiz için hak, hakkaniyet ve eşitlik sağlanır
 • Diğer toplumlara nazaran daha hassas bir topluluk oluşur
 • Milli birlik ve birliktelik düşüncesi pekişir, birliktelik için emekler yapılır.
 • Toplumu gerçekleştiren bireyler içinde dayanışma ve kaynaşma artar
 • Toplumda vicdan, tolerans ve acıma duyguları yayılır
 • Farklı dinler ve kültürler içinde kardeşlik duygusu artırılır ve kişiler birbirine yakınlaşır
 • Ekonomik düzende iyileşme ve seviye sağlanır
 • Toplumda ben duygusu yerine hepimiz duygusu gelişir.
 • Yalan, dolan, talan, sahtecilik benzer biçimde topluluğu bozan tüm fena duygular bitirilir
 

Anahtar Kelimeler : Allah’ın,kullarına,yapılmasını,emrettiğitümibadetlerinkesinliklebireyselyadasosyalyararlarıvardır.,İslamsulhverahatlık&n..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar