İtikat, erkân ve mezhep kelimelerinin anlamlarını sözlükten bulup defterinize yazınız.

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 17.08.2020 tarih ve 02:10 saatinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kategorisine yazıldı. İtikat, erkân ve mezhep kelimelerinin anlamlarını sözlükten bulup defterinize yazınız.

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

İtikat: Kelime manasına baktığımızda “iman duymak, birşeyin doğruluğuna kalbimizden inandığımız, doğruğunda kesin olduğumuz” anlamına geliyor. Bu inandığımız şeyi gönülden onaylama etmiş bir halde inanmış olmalıyız inanç olabilmesi için. İtikatta inanılan şey zihnimizin kati olarak görülmesi gerekir. İtikadı tek bir kelimeyle karşılamamız gerekirse bu kelime “İnanç” olur. İtikat ara sıra bir düşünceye olabilir ara sıra de imana mevzu olan inanca olabilir. Dinimizin yahut mezhebimizin temel iman esaslarına inanmak itikattandır.

 

Erkân: Toplumların kabul edilen isimlerini karşılamaya yönelik kullanılan kelimedir. Büyükler, üstler anlamına gelir. Bu anlamlara bağlı olarak Osmanlıca’da da değişik tamlamalar da da kullanılır Örneğin erkân-ı devlet devletin ileri gelenleri demektir. Aynı halde erkân-ı salât tamlamasında da rükün olarak mana verdiğimizde namazın rükünları anlamına geliyor.

 

Mezhep: Kökü itibariyle “gidelecek yol varılacak yer” anlamına gelir. Fakat terim olarak açıklamamız gerekirse “ Dinin vaaz etmiş olduğu hükümlerinden değişik değişik deliller getirerek bunlardan değişik yargı çıkartıp yorumlanmakta ve otorite düşünülen alimler tarafınca ortaya konulmuş olan görüş sistemlerine denir.” Kısacası Mezhep için ayrım, fikir farklılıkları diyebiliriz.

 

Bir dinin seka farklılıklarından ötürü ortaya çıkmış fikir sistemleridir. Örneğin İslam dini için Hanefi,Şafii,Maliki,Hanbeli mezhebi vs.vs. gibi. Hristiyanlık için Katolik, Ortodoks, Protestan mezhebi vs.vs. gibi. Yahudilik için Samiriler, Sadukiler, Ferisiler ve Esseniler gibi.

 

Anahtar Kelimeler : İtikat:Kelime,manasına,baktığımızda,“imanduymak,,birşeyin,doğruluğuna,kalbimizden,inandığımız,,doğruğundakesinolduğumuz”,anlamına,geliyor.,Bu,in..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar