Kâfirun suresinin anlamını yazınız.

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 16.08.2020 tarih ve 23:12 saatinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kategorisine yazıldı. Kâfirun suresinin anlamını yazınız.

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

Sureye adını veren “Kâfirun” kelimesi Arapçada inkarcılar manasına gelir. Bu sure ulu yaratıcımız Allah’a şirk koşup O’nu inkar edenleri muhatap almıştır. Kâfirun suresinin muhtevasında bir insanda şirk yer almış olduğu vakit imanın kat’iyetle o insanda bulunmasının olası olmadığı geçer ve bunu kati bir üslupla belirtir. Hz. Peygamberimiz Kâfirun suresinin şirke düşmemek ondan korunmak maksadıyla okunmasını öneri eder. Kâfirun suresi Kuran’da geçen 109. Suredir. Toplamda ancak 6 ayetten oluşan bu sure inanç ve inkarın anlaşılması içindir. Sure Mekki bir suredir tahmin edileceği üzere. Çünkü inkar sürecinin en çokca olduğu dönemdir Mekki dönem. Sure adeta Mekke döneminde “Tevhid ilkesinin” nişanesi olmuştur. Mekke’de bulunan kafirler nezdinde aslına bakarsak bütün kafirlere seslenmektedir. İman ve şirkin zıt iman sistemi bulunduğunu yarım inanç diye bir şeyin laf mevzusu olamayacağını adeta yüzlerine çarpmaktadır. Surenin indiriliş amacı şöyledir: Kureyşli müşrikler Hz. Muhammed(s.a.v)’in huzuruna gelmiş olarak bir teklifte bulunurlar.

 

Hz.Peygambere bir yıl kendi ilahlarına tapmasının karşılığında kendilerinin de Hz. Muhammed(s.a.v)’in anlattığı ilaha tapacaklarını söylerler. Kureyşli müşriklerin bu lafına karşı Peygamber efendimiz “Allahu tealaya herhangi bir şeyi şirk koşmaktan tekrar Allah’a sığınırım.” Diyerek yanıt vermiş. Bu yaşanmış olan vaka üstüne de Kâfirun suresi nazil olmuş. Allahu teala adeta Peygamber efendimizin vermesi ihtiyaç duyulan cevabı söylemiştir surede. De ki diyor ulu yaratıcı ey kâfirler! Tapmam sizin o taptığınız ilahlara. Sizler de tapacak değilsiniz benim taptığıma. Ayrıca ben tapıcı değilim sizin tapmakta olduğunuz ilahlara. Zaten sizler de tapmayacaksınız benim ilahıma. Surenin 5 ayeti mealen bu şekildedir. Son ayette kafirlere oldukça net bir biçimde yanıt verilir: Sizin dininiz size, benim dinim de bana.

Anahtar Kelimeler : Sureyeadınıveren,“Kâfirun”,kelimesi,Arapçada,inkarcılar,manasına,gelir.,Bu,sureuluyaratıcımız,Allah’a,şirk,koşup,O’nu,inkar,edenleri,muh..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar