E-Ticaret Ürün Tedarik Zinciri Nasıl Yönetilmelidir?

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 12.08.2020 tarih ve 12:52 saatinde E-Ticaret kategorisine yazıldı. E-Ticaret Ürün Tedarik Zinciri Nasıl Yönetilmelidir?

makale içerik

E-Ticaret Ürün Tedarik Zinciri Nasıl Yönetilmelidir?
Kısa Linki Kopyala

Şuan ki günümüzde şirketler içinde artan rekabet sebeplerinden ötürü daha çok kişiye ürün pazarlamak ve ürünlerinin kendileri için maliyetini minimum seviyeye indirmek istemektedirler.

Bu sebepten ötürü işletmelerin ve müşterilerinin istediği oranda olan ürünleri üretmesi ve bunu zamanında ulaştırması gerekmektedir. Bundan dolayı gereksinimlere bağlı olarak Tedarik Zinciri Yönetim deposu oluşmuştur.

Tedarik zinciri yönetimi, dolayısıyla devamlı olarak geliştirilmesi gerekmektedir. Yenilik ve değişime aleni olan dinamik bir yapıya sahiptir. “SCOR” doğrusu Tedarik Zinciri İşlemleri Referans Modeli işletme işlerini meydana getiren yöneticilerine yol gösterici olmakta olan bir kurumdur.

Tedarik Zinciri İşlemleri Referans Modeli tedarik zinciri yönetiminde, müşterilerinin talepleri üstüne kendisine teslimi sürecinde her türlü aşamaya bağlantılı olan tüm faaliyetleri içerir. Model işletmeler içinde sıkça kullanılan standart bir yöntemdir. “SCOR” modelinde beş süreç yer almaktadır.

SCOR Modeli 5 Temel Süreç

 • Planlama
 • Kaynak Süreci
 • Yapma / Üretim Süreci
 • Teslim Süreci
 • Geri Dönüş Süreci

Tedarik Zinciri Yönetimi Ne Demektir?

Tedarik Zinciri Yönetiminde tedarik zinciri araç-gereç ve parçaların temel olarak hammadde hallerinden ürüne dönüşmekte olan sürecin, geri dönüşümde dahil olmak suretiyle ele alınmasıdır. Bunun yanı sıra mamüllerin tedarikçiler, üreticiler, toptancılar, dağıtımcılar, perakendeciler ve ürünün kullanıcısı bununla birlikte tüketiciye kadar geçen döngüdeki olan ilişkileri ve linkleri bulunduran sistemdir.

Tedarik Zinciri Bileşenleri

Tedarik zinciri bileşenleri ise aktörler, faaliyetler ve kaynaklar başlığı altında olmak suretiyle üçe ayrılmaktadır.

Aktörler

Tedarik zinciri içinde bulunan şahıs yada gruplardır. Bundan ötürü Aktörler zincirdeki kontrolü sağlamaktadır.

Aktörler içinde:

 • Üretici / İmalatçılar
 • Tedarikçiler
 • Müşteriler
 • Distribütörler / Toptancılar
 • Perakendeciler
 • Depolar
 • Hizmet Sağlayıcıları

Kaynaklar

Somut, soyut ve insan olan varlıklarını kapsar. Bu kaynaklar ise birbirleri ile bağımlı yada bağımsız olabilir. Kaynaklara misal olarak ise malumat, araç-gereç, finansal ve insan şeklinde kaynaklar verilebilir.

Faaliyetler

Bu mevzu başlığında ürün dönüşüm işlemlerini, ticari işlemleri, zincir içinde bulunan döngüleri kapsar. Faaliyetler ise kaynakları birbirine bağlar. Kaynakların değiş ve tokuşunda yer alır. Faaliyetlere misal olarak ise Planlama, Kaynak sağlama, Üretim/imalat ve Hizmet/servis faaliyetlerini söyleyebiliriz.

Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçleri

Tedarik zincirini yönetiminin aslolan amacı yüksek kaliteli ve bunun yanı sıra düşük maliyetli olan ürünleri üretmektir. Bu yüzden tüm üretimin kalitesi ve hataları, yönetimdeki bulun bütün süreçlerden kaynaklanmaktadır. Bu süreçler ise istek ve sipariş yönetimi, planlama, yığın yönetimi, depo yönetimi ve sevkiyat olarak adlandırılmaktadır.

​​​Talep ve Sipariş Yönetimi

Talep ve Sipariş yönetimde ki aslolan gaye müşterinin siparişlerini süratli bir biçimde kendisine ulaştırılmasıdır. İşletim ve üretim imkânlarını müşterinin tüm gereksinimlerine gore dengelemeye çalışmalıdır. Bundan ötürü müşterilerin taleplerini tedarik zincirindeki en üst tabakalara geçişini ilk önce hızlandırmak için müşterilerin kendilerine ilişkin ortak bilgiler havuzda toplanmalı bununla birlikte altyapı oluşturmalıdır. Bundan dolayı iyi bir sipariş yönetimi ise şu şekildeki olmalıdır: Siparişin kabulünü, teslimini ve siparişin bedelini tam anlamıyla kapsamalıdır.

Satın Alma Yönetimi

Satın alma yönetimi; tüm mamüllerin kaliteli ve müsait maliyetli olarak elde edilmesini sağlar. Bu işletmelerin satın alma prensipleriyle birlikte satın alan şirketlerinin satın alma prensipleri ile ahenkli olmalıdır. Tedarikçi performanslarında takibinin iyi yapılması gerekmektedir. Bundan ötürü tedarikçi ile işletme arasındaki süratli ürün ulaşımı sağlanmalıdır. Ayrıca satıcı firmanın, kendi malları için işletme deposunda yönetebileceği iyi bir alt yapı sistemi oluşturmalıdır.

Satın Alma Yönetimi

Satın alma yönetimindeki mamüllerin kaliteli ve müsait maliyetli bir biçimde elde edilmesini sağlar. Bu işletmelerin satın alma mevzusundaki prensipleri ile satın alan şirketlerinin de satın alma prensipleri birbirleri ile ahenkli olmalıdır. Tedarikçi performanslarının yapılacağı takibinin iyi yapılması ve tedarikçiyle birlikte işletme içinde entegre ve süratli ürün ulaşımı sağlanmalıdır. Bundan ötürü satıcı firmanın, kendi mallarını bu işletme deposunda yönetebileceği bir alt yapı sistemi oluşturmalıdır.

Depo Yönetimi

Depo yönetiminde stokların müsait şartlarda olması ve müsait maliyetlerde saklanabilmesini iyi bir biçimde elde eden dönemi yönetir. Bundan dolayı bir ürünün nerede depolanacağıyla alakalı ve depodan sevkiyat süreciyle birlikte tedarik zincirinin mühim bir bölümüdür. Bu depo yerleşimi ürünün kişiye has özelliklerine müsait olmasıyla birlikte ve o ürünün zarar görmeyecek bir biçimde sevkiyatı yapılmalıdır.

Üretim Yönetimi

Üretim yönetiminde tedarik zincirinin işletmenin kendisi tarafınca meydana getirilen en mühim sürecidir. Malzemenin ve bununla birlikte hammaddelerin doğru araçlarla, iyi bir performansla ve düşük bir fireyle birlikte ürüne dönüşümünü yönetir. Müşteri istekleri üstünde üretim parti büyüklüklerini ve bununla birlikte ürünü hazır etme zamanını planlar.

Sevkiyat ve Dağıtım Yönetimi

Sevkiyat ve dağıtım yönetimiyle birlikte satışa hazır ürünün depolardan alınarak, müşterilerin istedikleri bölgelere dağıtım periyodunu yönetir. Sevkiyat yapılmadan ilkin planlamasının otomatik olmaksızın sistem üstünden teyit edilerek kontrolü sağlanmalıdır. Dolayısıyla bu sevkiyat ve dağıtım performansı ile birlikte devamlı ölçülmeli ve iyileştirme emek harcamaları yapılmalıdır.

Tedarik Zinciri Yönetiminin Faydaları

 • Öncelikle satın alan memnuniyetini sağlar.
 • Üretimin devamlılığını ve standardını arttırır.
 • Teslimat performansını iyileştirir.
 • Değişen rekabet koşullarına ahenkli kolaylaştırır.
 • Toplam maliyetlerde tutum sağlar.
 • Siparişlerin en iyi biçimde oluşmasında rol alır.
 • ​​​​Müşteri istek ve isteklerini daha iyi tahmin etmeyi sağlar.

Etkin Bir Tedarik Zinciri İşletmelere Neler Kazandırır?

Etkin Tedarik Zinciri Yönetimi ile birlikte işletmelerin marketing ve üretimiyle alakalı ilişkili faaliyetlerini müspet yönde etkilemektedir. Ayrıca daha çok satın alan memnuniyetiyle beraber daha oldukça karlı ve daha oldukça düşük maliyetlerle beraber bereketli bir ürün üretimini sağlayacaktır.

Tedarik zincirinin faal bir şekilde olarak yönetilmesi işletme yönünden ve açısından önemlidir.

Çünkü:

 • Üretimin devamlılığını sağlar.
 • Toplam maliyetleri azaltarak kâr oranını artırır.
 • İşletmenin para, mal ve malumat akışını yönetebilir konuma gelir.

Anahtar Kelimeler : Şuan,ki,günümüzdeşirketleriçindeartan,rekabetsebeplerindenötürüdaha,çokkişiye,ürün,pazarlamak,ve,&uum..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar