E-Ticarette Ürün Satış Fiyatı Belirlerken Kullanabileceğiniz Yöntemler Nelerdir?

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 11.08.2020 tarih ve 16:47 saatinde E-Ticaret kategorisine yazıldı. E-Ticarette Ürün Satış Fiyatı Belirlerken Kullanabileceğiniz Yöntemler Nelerdir?

makale içerik

E-Ticarette Ürün Satış Fiyatı Belirlerken Kullanabileceğiniz Yöntemler Nelerdir?
Kısa Linki Kopyala

Ürün satış fiyatı belirlerken kullanabileceğiniz yöntemler ile ürününüz adına hem doğru bir fiyatlandırma yapmış olmuş olursunuz aynı zamanda hedef kitlenizin beklentilerini de karşılamış olmuş olursunuz.

Ürün fiyatlandırma stratejilerinde ürünün maliyetini baz alacağınız şeklinde, tenzilat yada ruhsal fiyatlandırmadan da yararlanabilirsiniz. Bunun yanında, paket odaklı yada markanızı ön plana çıkartacak olan fiyatlandırma stratejilerinden de faydalanabilirsiniz.

Maliyet-Artı Yöntemiyle Fiyatlandırma
Maliyeti temel alan türdeki fiyatlandırmalarda en oldukça kullanılan metot maliyet-artı yöntemidir. Perakendecilerin fiyatlandırmaları da maliyet-artı yoluyla belirlenerek fiyatlandırılır.

Bu fiyatlandırma ise şöyle yapılır:

Öncelikle ürünün kar bırakacağı kabul edilen bir hisse eklendikten sonra bir fiyat belirlenir.
Maliyetlerin üstüne eklenecek olan bu hisse ise hem bir nispet olabilir aynı zamanda bir meblağ olabilir. Ancak genel hatlarıyla bir nispet benzer biçimde belirlenir. Bu nispet da maliyetler üstünden ve satış tutarları baz alınarak hesaplanır.
Eğer satış fiyatı üstünden hesaplanan bir hisse varsa, kar marjı belirlenen satış fiyatının yüzdesi; maliyet baz alınarak hesaplanan kar marjı da maliyetin yüzdesi olur.
Kar marjının katıksız olabilmesi adına perakendecilerin, üreticiden alınan fiyata, öteki giderleri eklemeleri gerekir. Kar marjını ise sonrasında uygulamalıdırlar.
Bir malın perakendecilere mal oluş fiyatının da hesabı büyük ehemmiyet taşır. Üreticilerin uygulamış oldukları muhtelif indirimler ile mal ucuza alınmış olabilir. Diğer yandan, navlun ve malın taşınması, sigorta şeklinde masraflar da alıcı tarafınca karşılanabilir. Bu bakımdan maliyetin belirlenmesinde bütün bunların göz önünde bulundurulması gerekir.

Başa Baş Analiziyle Fiyatlama Yöntemi
Bu yöntemde, mağaza hangi fiyatta masraflarını kurtaracak satış hacmine ulaşacağını, iyi mi kara geçeceğini saptayabilir. Başa baş analizi, mağazanın tüm giderlerini karşıladığı ama hiç bir kar sağlayamadığı satış niceliğini gösterir. Bir mağazanın satışları başa baş aşamasından oldukça aşağıda ise mağaza oldukca zararı olan şekilde çalışıyordur. Ancak bu satış aşaması aşıldığında ise mağaza oldukça karlı bir halde çalışmaya başlar.Belirli Bir Kar Hedefine Dayanan Fiyatlama Yöntemi
Bu strateji, muayyen bir zamanda perakendecinin yapacağı yatırımlardan kar elde etmesini gerçekleştirecek olan tutarları uygulamasına dayanır. Elde edilen bu kar yatırımların bir yüzdesi benzer biçimde yada toplam bir nicelik biçiminde belirlenir. Sistemin başlangıç noktası ise, yatırımlardan beklenen karın saptanmasıdır. Bunun için de ulaşılacak olan düzgüsel bir satış kütlesinin tahmin edilmesi gerekir.

Marjinal Maliyetlere Dayanan Fiyatlama Yöntemi
Mağazaların yaptığı işi sürdürebilmesi için yapmış olduğu ek satışlardan kazanacağı gelirin bu iş adına yapmış olduğu masrafları aşması lazımdır. Bu marjinal analizi ortaya çıkaracaktır. Mağazalar fiyatlandırma ve marketing kararlarında bu fikir çerçevesinde ilerleyebilirler. Marjinal analize gore, perakendeci bir mağazanın satmış olduğu ek birimlerden kazanılmış olduğu gelirler, o birimlerin maliyetlerini aşıyorsa satışın devam ettirilmesi gerçekleşebilir.

Değişken Maliyetlere Dayanan Fiyatlama Yöntemi
Mağazalar sattığı ürünlere fiyat belirlerken, o ürün için yaptığı tüm giderleri karşılamayı ve kar elde etmeyi hedefler. Fakat değişken maliyetlere dayalı olan fiyatlandırma sisteminde, fiyatlandırma yapılırken, tüm giderler değil ancak o ürün adına katlanan değişken giderler baz alınır. Perakendeci mağazalar ise pazarda rekabet edebilmek, ekonomik zorlukları aşmak ve yüksek değişmez maliyetlerin birazcık olsun yükünü hafifletmek için bu yola başvururlar.

Maliyete Dayalı Yöntemlerin Olumlu Yönleri
Maliyete dayalı fiyat stratejilerinin birtakım müspet yönleri vardır. Bu yönleri ise şöyle açıklayabiliriz:

Bu sistem, düzgüsel şartlarda güvenle uygulanabilmesi ve rahat bir sistem olması bakımından mağaza yöneticilerinin çoğunluğunun uyguladığı sistemdir.

Değişimlerden etkilenmez.

Perakendecinin karlarını kısa devre arasında düzgüsel bir ölçüde tutmak en iyi halde bu yöntemle gerçekleşir.

Rekabetin yoğun ve talebin elastik olması niteliğinde kullanılacak olan en iyi metot bu yöntemdir.

Yeni bir pazara giriş meydana getirecek olan işletmelerin maliyetlere dayalı olarak bir fiyat belirlemesi açısından emin bir yoldur.

Tüm bunların haricinde maliyete dayalı olan yöntemlerin ahlaki açıdan da daha müsait bulunduğunu söyleyebiliriz.

Rekabete Dayalı Fiyatlandırma Yöntemi
Perakendeciler genel hatlarıyla rekabetçi bir ortamda satışlarını sürdürmek zorundadırlar. Mağazalar pazarın belirlemiş olduğu fiyatın üzerinde yada altında fiyat belirleyebilirler. Bu noktada rakiplerin davranışları ön plana çıkar. Rakiplerin davranışlarını baz alarak fiyatların belirlenmesine ise rekabete dayalı olan fiyatlama ismi verilir.

Bu strateji ise şu biçimlerde gerçekleştirilir:

Fiyatlar rakipler baz alınarak belli bir tutarın üzerinde saptanır.
Fiyatlar rakipler baz alınarak belli bir tutarın aşağısında saptanır.
Fiyatlar rakipler baz alınarak belli bir oranın üzerinde saptanır.
Fiyatlar rakipler baz alınarak belli bir oranın aşağısında saptanır.
Fiyatlar rakipler baz alınarak belli oranlar içinde uygulanır.
Bu strateji pazarda kuvvetli olan birkaç mağazanın olduğu vakit seyirci işletmelerce uygulanır. Bu tür bir uygulamanın temel üstünlüğü ise kolaylığıdır. Çok yoğun pazar araştırması yahut istatistiksel çözümleme gerektirmez.

Tüketici Değerine Dayalı Fiyatlama
Bu fiyatlama yöntemi, fiyatlamada maliyetler yerine alıcıların algılamış oldukları kıymeti temel alır. Bu fiyatlama, maliyetler yada rekabet yerine tüketicide odaklanır. Değere dayalı fiyatlama, maliyete dayalı olan fiyatlamanın bilakis işler. Bu fiyatlandırmada mağaza fiyatını, tüketicinin algılaması belirler. İlk ilkin tüketici algılaması sonrasında da hedeflenen fiyat ve kıymet oluşturulur. Ardından da ürünün maliyetinin nasıl biteceği ve ürünün iyi mi olacağı kararlaştırılır.

Pazarların değişik bölümleri bütün mal ve hizmetlere gore değişik kıymet ve görüşler geliştirir. Bu durumda da tüketicilerin algılamasını ölçmek oldukça rahat olmaz. Bu sebeple fiyatlar ara sıra algılanan kıymet ile ahenkli bir halde olmaz. Fiyatlar ise algılanmış olan değerle ahenksiz olunca yüksek tutulur ve bunun cevabında da satışlar büyük miktarda düşer. Algılanan değerden düşük olan fiyatlarda ise toplam satış gelirleri azalır. Bu nedenle de perakendeciler bu tür fiyatlama yöntemini uygularlarken, satışa sundukları ürünlerinin sağlamış olduğu işlevsel faydaların yanı sıra öteki yararları da göz önünde bulundururlar.

Anahtar Kelimeler : Ürün,satış,fiyatı,belirlerken,kullanabileceğiniz,yöntemler,ile,ürününüz,adına,hem,doğru,bir,fiyatlandırma,yapmışolmuş,olursunuzaynı,zamandahedef..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar