Gabit Müsirepov ve Ulpan adlı romanın tahlili

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 18.05.2022 tarih ve 14:27 saatinde Edebiyat kategorisine yazıldı. Gabit Müsirepov ve Ulpan adlı romanın tahlili

makale içerik

Gabit Müsirepov ve Ulpan adlı romanın tahlili
Kısa Linki Kopyala

1.Gabit MÜSİREPOV ve  ULPAN Romanının Tahlili 

1.1 Gabit Müsirepov’un (1902-1985) Yaşamı

Müsirepov, 1902 yılında doğmuş, dokuz yaşına kadar kendi köyünde köy mollasından okuma yazmayı öğrenmiş ve ardından avuldaki iki yıllık Rus okulunu 1916’da bitirmiştir. Daha yüksek eğitim veren bir Rus okulunu 1921 yılında bitirerek 1923 yılında Orenburg’daki üç yıllık İşçi Fakültesi (JumısşıFakülteti) ni bitirmiştir. Bu fakültede Sabit Mukanov ile okurken SakenSeyfullin ile de tanışmıştır. 1926 yılında bu fakülteyi bitirdikten sonra bir yıl da Ombı’daki Köy Tarım-Hayvancılık Enstitüsünde okumuş ardından bir yıl Buvrabay Enstitüsünde hocalık yapmıştır.

1927 yılında Komünist partisi Üyesi olmuş, aynı zamanda “Kazak Edebiyatı” ve“Sosyalistik Kazakstan” gazetelerinde baş redaktörlük görevi yapmıştır 1955-1966 yılları arasında Ara dergisinin baş redaktörlüğü yanında Kazakistan Yazarlar Birliğinin birinci sekreterliğini yürütmüş 1958 yılından itibaren Sovyet Yazarlar Birliği Sekreterlerinden biri olmuştur. Birkaç kez Kazak Sovyet Cumhuriyeti Yüksek Sovyetinin milletvekili, bir kez de SSCBYüksek Sovyeti’nin milletvekili seçilmiş; Kazak Sovyet Cumhuriyeti Yüksek Sovyeti’nin başkanlığını da yapmıştır. Üç defa Lenin Ödülü almış, iki defa Emel Kızıl Tuğ Madalyası, Ekim Devrimi ve SSCB madalyası ile taltif edilmiştir.Müsirepov, Ulpan romanını ise 1974 yılında yayımlamıştır.

1.2 Romanın Kimliği

Ulpan romanı 1974 yılında kaleme alınmıştır. Bu roman, üç ana bölümden ve 24 alt bölümden ibarettir. Bu bölümler Roma rakamlarıyla numaralandırılmıştır. Eserde 19. yüzyılın sonlarında Kazak toplumunda meydana gelen olaylar işlenmektedir. 1974 yılında kaleme alınan romandaki Eseney, Ulpan ve Müsirep gibi kahramanlar tarihte yaşayan insanlardır. Romanın adı da eserin kadın kahramanı ve baş kişisi olan Ulpan’a göre seçilmiştir. Eser, Kazak Türkçesinden Türkiye Türkçesine Cemile Kınacı tarafından Ulpan (2016) başlığı altında çevrilmiştir.

1.3 Romanın konusu

Esere adını veren Ulpan, Artıkbay’ın kızıdır ve bebekken beşik kertmesi olarak verildiği ailenin gelini olmak istememektedir. Oysa aile Artıkbay’a başlık parası vermiştir ve gelini almak konusunda ısrarlıdır. Bu sırada Ulpan’ın kaderini değiştiren bir olay gerçekleşir. Artıkbay’ın eski dostu ve Kalın Kerey- Uvak beyliğinin yöneticisi Eseney eski, dostu Artıkbay’ın ziyaretine gelmiştir. Durumu öğrenmiş ve Ulpan’ı zorla almaya gelenlerin elinden kurtarmıştır. Diğer taraftan Eseney ilk eşinden olan iki çocuğunu bir hastalık sonucunda kaybetmiştir ve ilk eşiyle ayrı yaşamaktadır. Ulpan’ı kurtardıktan birkaç gün sonra Eseney arkadaşı Türkmen Müsirep’i elçi olarak gönderir ve Ulpan’la evlenmek istediğini eski dostu Artıkbay’a bildirir. Eseney, Ulpan’dan çok yaşlıdır ancak bölgede söz sahibi, güçlü ve zengin birisidir. Ulpan, bu evlilikten kaçmasının mümkün olmadığını anlayınca, bazı koşulların yerine getirilmesini ister: Öncelikle kendisi için yüklüce bir başlık parası talep eder. Sonra Eseney’in ilk eşiyle aynı evde yaşamak istemediğini söyler. Böylece, düğün hazırlıkları yapılır, Eseney, Ulpan’ın istediği gibi bir beylik kurar. Ulpan’ın teşvikiyle Eseney’in eski borçları kapatılır. Yine Ulpan’ın teşviki ile modern tarzda ağaç evler yaptırılır. Toplumun yaşayış tarzı değişir. Bu faaliyetlerinden sonra Ulpan toplumda büyük saygı ve sevgi kazanır. Eseney, Ulpan’a Aknar ismini verir. Ulpan evlendikten sonra 10-15 yıl içinde halkı yöneten saygın bir kadın olur. Bu sürecin sonunda Ulpan, kızına hamile kalır. Onun hamileliğinden bir müddet sonra Eseney felç olur. Eseney ve Ulpan kızlarına Bijiken (Bibicihan) adını verirler. Eseney’in vefatından sonra Ulpan, Bijiken’i Torsan ile evlendirilir. Bir süre sonra Bijiken belirsiz bir hastalık sonucu vefat eder. Daha sonra damadı Torsan tarafından yapılan haksızlığa ve eziyete dayanamayan Ulpan da intihar eder. Ulpan’ın bedduasını alan Torsan zor günler yaşar.

1.4 Kenesarı Bağımsızlık Hareketi

Kenesarı hareketi, Çarlık Rusyası döneminde başlayan ve on yıl boyunca devam eden Kazakların yaşadığı toprakların tamamında yaşanan en geniş katılımlı bir bağımsızlık hareketidir.

Bu hareket, 1715 yılında başlayıp 1750’lerde bütün kazak topraklarının istila edilip yapılan kalelerle müstahkem hale getirildiği ve Rusya’dan insanların getirilerek yerleştirilmesi ile topraklarını ve otlaklarını kaybeden Kazakların Rusların istila ve işgal hareketine karşı Abılay Han’ın torunu Kasımoğlu Kenesarı önderliğinde 1837 yılında başlamıştır.

1785-1797 (Sırım Bahadır önderliğinde) Küçük Cüz, 1816-1821 (IsatayTayman ve MugambetÖtemisulı) ve 1836-1837 (ColamanTilenci)yaşanan kısmi hareketlerden sonra babası Kasım Han’ın 1822’de M. N. Speranski’nin yaptığı reformlara karşı başlattığı direniş hareketini Ağabeyi Sarcan devam ettirmiş, ağabeyinin ölümü üzerine han olarak seçilen Kenesarı 1837 yılında devralmış ve 10 yıl boyuncabütün Kazak Cüzlerinin katılımıyla Kazak topraklarının tamamında sürdürmüştür.

Üç Kazak cüzünün ileri gelen kahramanları Agıbay, İman, Basıgara, Buharbay, Cekebatır, Bayseyit, Suranşı ve Savırık gibi isimler bu savaşta yer almış hatta Kenesarı’nın kız kardeşi Bopay da kocasının itirazına rağmen altı oğluyla bu savaşa bizzat katılmıştır. Rus taraftarı olan bazı biyler korkudan Kenesarı yanında yer almış, Kenesarı da tarafsız kalan veya Rus taraftarı olan bazı biyleri zorlayarak saflarında yer almasını sağlamıştır.

1.4.1 Romanda Anlatılan Kenesarı Olayı

Farklı bir yaklaşım sergilense de romanın 23-44. sayfalar arasında anlatılan Kenesarı olayları gerçektir. Bu olaylar 1937 ve 1947 yılları arasında şiddetli olarak cereyan etmiş ve çok kanlı bir şekilde bastırılmıştır. Bu bir bağımsızlık hareketi olmasına rağmen romanda bir eşkıyalık ve talan hareketi olarak gösterilmiştir. Romanda Rusların bölgeyi istilası, Rusya içlerinden insanları getirerek bölgeye yerleştirip demografik yapıyı kendi lehine değiştirmesine hiç itiraz edilmez bilakis Kazakların yaşadığı hayat kötülenerek Rusların Kazakları bu hayat tarzından kurtararak insanca bir hayat yaşamaları için örnek olduğu ve bölgeye medeniyet getirdiği mesajı verilir.

Bu durum da romanın gerçek bir olaya dayanıp dayanmadığını şüpheli hale getirir. Romanda geçen yer ve bazı şahıs adları gerçek hayattan alınmıştır. En azından Kenesarı ve etrafındakilerin isimleri, Sıyban-Kerey, Kerey-Uvak, Şaygöz-Uvak, Tokay, Alday, Kürlevit gibi Kazak boy ve aşiret isimleri; Kenesarı, Velihanov gibi Kazakların tarihi şahsiyetleri ile bölgede idarecilik yapan Rus ileri gelenlerinin isimleri gerçek hayatta var olan ve romanı gerçeğe yaklaştıran hususlardır

 

1.5 Romanın Kahramanları

1.6 Detaylar

XX. yüzyılların sonunda yaşanan olayları yansıttığı Ulpan adlı romanında üç anlatım biçimini de ustalıkla kullanmış olup, aşağıda sunduğumuz eser alıntısını bu anlatım biçimlerine örnek olarak verebiliriz. Tek bir paragraf içinde bir anlatım biçiminden diğerine geçiş yapmıştır. İlk olarak III. şahıs tekil (O) anlatım biçimiyle başlayan cümle, II. şahıs çoğul (Siz) anlatım biçimine geçmiştir. Daha sonra III. şahıs çoğul (Onlar) anlatım biçimiyle devam eder ve tekrar II. şahıs çoğul (Siz) anlatım biçimine geçmiştir.

Örn :

Öndeki yiğit, tepenin başında duran grubun önüne yaklaşıp konuşmaya başladı:

 -Nasılsınız ağalar! “Karşıgalı” otlağını mesken tutup konan üç avulluk Kürlevit boyunun ricasını bildirmeye geldik... Bu yıl kışın burada barınabiliriz dediğimiz, yaz boyunca kullandığımız nadide bir yerimizdi. Varıp yerleşen bir boy değiliz… Zavallının ahı, ar edene denk gelirmiş diye gönderdiler, dile getirdiğimiz ricamıza bir kulak verseniz…

Yazar, eserin ikinci ve üçüncü bölümünde geriye dönüş tekniğini kullanmıştır. Bu bölümlerde Ulpan karakteri hiç anılmamış olup, yazar Eseney’in hayatına ve toplumun geçmişi ile ilgili bilgiler sunmuştur. Bu bölümlerde Eseney’in hayatının on beş sene öncesi anlatılmıştır.

Örn:

Az önce gerçekleşen olay, bundan on beş sene önce vukuu bulan olayları Eseney’in aklına getirdi. Artıkbay Batır’ın kahramanlıklarını hatırladı. O, barışçıl bir yurdu tekrar ve tekrar rahatsız eden huzurunu bozan Kenesarı Han’ın isyanı idi.

Ulpan romanında diyalogların olduğu kısımlarda yansız anlatım konumu hâkimdir. Eseney, Ulpan’ın küçüklüğünü yol arkadaşı Artıkbay’ın evine misafir olarak gittiği zamanlar hatırlar. Burada yansız anlatım tutumunun hâkim olduğu durumlarda zaman geriye dönüş tekniği kullanılarak geçmişe ait olay, olgu ve kişiler ön plana çıkartılmıştır:

Örn:

            - Dede, senin yüzünü kim tırnaklamış öyle? diye sordu.

- Senin gibi küçük yaşlarda iken kara kurt saldırmıştı. Sen onarken köyden uzaklaşma tamam mı?

Müsirepov’un eserinde anlatıcının konumu çoğunlukla olimpiktir(Tanrısal). Anlatıcı, bu konuma uygun olarak zaman zaman içten dışa bakış açısı kullanmış ve eser kişisinin içinden geçenleri okumuştur

Örn:

Gönlüne bir sıkıntı düştü. Bir şey uzaktan görünüp kaybolur gibiydi, rahatsız edici bir huzursuzluk vardı. Eseney bunu, Artıkbay Batır’a bilmeden baskı yaptığından dolayı yaşadığı pişmanlık olarak yoruyordu, fakat buna içten 160 inanmıyordu. “Kendi kendini kandırma Eseney, kurnazlık yapma!” diyordu. Gönlüne bir düşünce mi girecek nasıl olur… Düşünce değildi de içinden bir şeyleri uzaktan hissediyordu… Aslında bakıldığında hem utanılacak hem de tehlike yaratacak bir duygu gibiydi. Eseney bu duyguyu vücudundan sıyırıp atmak istedi. Galiba sıyırıp attım diye, öteki tarafa da dönüp yattı. Gözlerini de yumdu. Tanrıya da sığındı. Fakat bir görünüp bir kaybolan bu duygu yeniden tekrar ve tekrar geri döndü.

Ulpan romanında yer yer iç monolog tekniğine de yer verilmiştir

Örn:

Bundan on sene öncesinde yer altından bir ses çıksa önce bana duyulurdu. Artıkbay Batır’a bulaşmam, galiba yaşlandığımın alameti diye düşündü. Eseney. Yoksa değerimi mi yitirmeye başladım. Nasıl olur da Avcının dolduruşuna geldim. Eskiden böyle bir durum olsaydı öncelikle kendim işin aslını öğrenirdim.

Anlatıcı, Kazak kültüründe kız çocuklarının henüz beşikteyken evlenmek üzere eş olarak belirlenmesine karşı eleştirel bir tutum sergilemiştir

Örn:

Herhangi biri çoktan gidip istemiştir. Orası kesindir. Bu konuda söyleyecek söz yok ya. Köpek seni ne kadar da şanslı itmiş o! Kazaklar kız çocuğunu daha beşikteyken istemeye gelirler. Fakirleşen batır, şimdiye (kızına karşılık olarak verilen) başlık parasını alıp yemiş olmalı.

Ulpan romanında Ulpan’ı eşi Eseney’e Jolbarıs, Eseney’in de Ulpan’a Aknar diye hitap etmesi sık sık okura hissettirilmiştir.

Örn:

- Parsım (Jolbarsım), söylemeye bir türlü fırsat olmadı, Müjde! Şınar’ın erkek çocuğu oldu!

- Eee, Müsirep daha genç ya!

- Senden ne kadar genç olabilir ki! Müjde vermek mi istemiyor musun?

- İstediğini al, Aknar’ım. - Gerçekten mi?

- Gerçekten Aknar, gerçekten.

 

Ulpan‘da anlatılan olaylardan yola çıkarak kadının toplumdaki konumuyla ilgili sonuç olarak şu görüşleri dile getirmek mümkündür. Ulpan bir eser kahramanı olarak hayatı boyunca toplumun anası olarak kabul edilmiştir. Bütün bir köyde ve sülalede yönetici anne olarak benimsenen Ulpan yıllar geçse de saygısını ve adını korumuştur. Güçlü bir kadın olarak resmedilmesine karşın Ulpan’ın toplum içerisinde kazandığı otorite eşi Eseney’in siyasi ve sosyal ortamdaki otoritesinden kaynaklanmaktadır. Ulpan, Eseney’in ilgisini zekâsı ile çeker. Yaşı küçük olmasına rağmen Eseney’in karşısına çıkarak mertçe konuşması, Eseney’in Ulpan’a karşı sempati duymasına neden olmuştur. Olaylar ve bu olayların sonuçları Ulpan’ın mutluluğu için yapılmış olsa da Eseney gibi yaşlı birisiyle evlenmek zorunda kalması, bugünün koşullarında ciddi bir kadın ve çocuk sorundur. Bununla birlikte bu eserin ve eser kahramanlarının içinde yaşadıkları zamanın değerlerinden kopartılmadan eleştirilmesi gerektiği görüşündeyiz. Ulpan’ın toplumda otorite sahibi olmasına Eseney’in yüksek makamı ve mal varlığı da yardımcı olmuştur. Ulpan, Eseney’in yıllarca emek vererek topladığı mal varlığını, halka dağıtarak saygı kazanmıştır. Bu güçlü bir konumdur ve Ulpan, Eseney hastalanınca bu konumunu kaybetmez, onun yerine toplantılara da katılır. Ulpan toplumda kazandığı bu gücüne rağmen çok kırılgandır da. Aynı Ulpan, eşinin vefatından sonra damadının yaptığı yolsuzluklara ve kızının vefatının ardından damadının evlendiği yeni eşi Javke’nin haksızlıklarına dayanamaz ve zehir içip intihar eder. Ulpan’ın bu tercihi, Kazak toplumunda kadının konumunun ne kadar kaygan bir zemine sahip olduğunu belgeler niteliktedir. Gabit Müsirepov Ulpan’da Kazak kadının durduğu zeminin kaygan olduğuna dikkat çekerken bugün Kazakistan’da kadın hakları bağlamında yaşanan değişikliklerin tohumlarını da atmıştır

1.7 Romanın Özeti

Roman, Amankaragay ilçesinin biyi ve ağ sultanı olan Eseney’in yılkılarını Karşığalı civarına kışlatmak için getirmesi ile başlar. Yakın arkadaşları Türkmen Müsirep ile avcı Müsirep’tir. Yılkı sürüsünü kışlatmak için uygun bir yer gibi görünen bölge aslında Eseney’in Kenesarı ile mücadelesinde yanında yer alan Artıkbay Batır’ın da mensubu olduğu Kürlevit boyunun otlağıdır.

Eseney’in yılkısının geldiğini görünce Kürlevit boyu üç kişiyi bölgenin sahipli olduğunu belirtmek için göndermiştir. Bu üç kişiden birisi de Artıkbay Batır’ın, giyinişi ve davranışlarıyla erkeklerden ayırt edilmeyen kızı Ulpan’dır. Türkmen Müsirep’in bu üç kişiden birisinin kız olduğunu söylemesiyle Avcı Müsirep bu kızın Artıkbay Batır’ın kızı olduğunu belirtir ve birkaç gün önce evlerinde yemek yediği konuk olduğu için hayıflanır. Artıkbay Batır’ın adının geçmesi ile Eseney on 20 beş yıl önce Artıkbay Batır’la beraber yaşadığı Kenesarı dönemi olaylarını hatırlar ve bu olaylar uzun uzun (21 sayfa) anlatılır.

Eseney ve arkadaşları özür dilemek için Artıkbay Batır’ın çadırına giderler. Uzun süre görüşmedikleri Kenesarı olayları sırasında yediği bir ok yüzünden felç kalan Artıkbay Batır’dan özür dilerler. Bu konaklık sırasında Eseney kendisinden 40 yaş küçük olan Artıkbay Batır’ın kızını görür ve bakmaktan kendini alamaz. Hem çok yakın arkadaşının kızı olması hem de kendisinden yaklaşık kırk yaş küçük olmasından dolayı, Ulpana’a karşı hissettiklerini kolayca arkadaşlarına söyleyemez. Ancak Türkmen Müsirep durumu fark ederek onu konuşturur. Bebekliğini de bildiği ve bebekken kendisiyle oynadığı kıza âşık olmak Eseney’e tuhaf gelse de dünürcü göndermekten kendisini alamaz.

Eseney’in gücünü bilen ve şerrinden çekinen arkadaşı Artıkbay Batır ve eşi durumu kabullenirler ve Eseney kendisinden 40 yaş küçük henüz çocukluktan yeni çıkmış Ulpan’la evlenir.

Ulpan, konargöçer ve zengin olmayan Kürlevit boyunun bir mensubu olan, felç olduğu için ayağa bile kalkamayan, başkalarının bakımına muhtaç eskiden iyi bir savaşçı olan Artıkbay Batır’ın kızıdır.

Eseney’in gücü, varlığı ve şerrinden korktukları için anne ve babası tarafından mecburen verildiğini bilen Ulpan, aynı sebeplerle bu evliliği kabullenir. Ancak evlenene kadar yaşadığı fakirliği, çaresizliği, kimsesizliği hiç unutmaz. Evlenmeden önce iki erkek çocuğunu kaybeden ve zürriyetinin devam etmesi için Ulpan’a ümit bağlayan Eseney Ulpan’ın her isteğini kırmadan yerine getirir ve onun kararlarının kendisinin kararı olduğunu çevresindekilere duyurur. Ulpan, evlendikten sonra kocasının boyu olan Sıyban boyunun yaşadığı bölgeye gider. Kocası çok varlıklı olmasına rağmen boyu çok fakirdir ve onlar Eseney için çalışmaktadır.

Alışveriş için gittikleri şehirde ilk defa Ruslarla ve Kazak olmayan diğer farklı kavim mensupları ile tanışır. İlk defa çadır dışında sabit evlerin olduğunu görür. Faytonlar, at arabaları, alışveriş merkezleri, pazarlar, çarşı, hamam, ipek elbiseler, deri çizmeler vs ile karşılaşır. Gördüğü her şeyden birkaç adet alır.

Tekrar Sıyban boyunun yaşadığı bölgeye döndükten sonra kocasının sahip olduğu hayvanların bir kısmı ile malları fakirlere dağıtır. Ulpan, Ruslar gibi sabit ev ve hamam yaptırır. Bu kadar varlığın içinde kocasının hala göçebe bir biy olarak yaşadığına şaşırır. Sıyban boyundakilere de sabit evler yapmalarını ve yerleşik hayata geçmelerini tavsiye eder ve önayak olur.

 Artık onun sözü Eseney’in sözü gibi, emri Eseney’in emri gibi kabul edilir. Kocasının erkek kardeşi ve yakınları Eseney’in genç karısını kabullenemezler. Çünkü Eseney’in çocukları öldüğü için evlenmezse bütün malları ona kalacaktır.

Eseney, çıktığı bir av sırasında donmuş göle düşer ve arkadaşları kurtarır. Gölden çıktıktan sonra sığındığı avul Kenesarı’nın ailesinin damadı olan Kojık’ın avuludur. Kojık eşkıyalık ve yağma ile geçinen, herkesin korktuğu belalı birisidir. Sığındıkları yerin Kojık’ın avulu olduğunu duyan Eseney üzerinin kurumasını beklemeden yola çıkar ve evine ulaşır. Ancak çok üşümüş ve hasta olmuştur.

Dönüşten sonra iyileşmeye çalışır, bu sırada da karısının aş erdiğini öğrenir. Karısının Müsirep’in kaynanasının külde pişirdiği ekmeğe aş erdiğini söylemesi üzerine Müsirep’in evine giderler. Bu misafirlik sırasında Eseney’in kardeşinin öfkelenerek attığı bir taş Eseney’in sırtına rast gelir ve Eseney bundan dolayı felç kalır. Eseney’in felç kalmasından sonra onun bütün işlerini Ulpan idare eder ve Ağa sultanlığı o devam ettirir. Bu arada Eseney felç iken bir kızı olur.

Eseney, on yıl yattıktan sonra Artıkbay Batır ile aynı gün vefat eder. Boyun ileri gelenleri dul kalan Ulpan’ı töre gereği kayını ile evlendirmek ve miras meselesini halletmek için meclis toplarlar. Fakat başarılı olamazlar.

Eseney’in cenaze yemeği sırasında Kojık’ın adamları gelerek cenaze sahibi ve orada bulunanları taciz ederler. Ulpan, Sıyban boyunu toplayarak Kenesarı’nın davasını devam ettiren Kojık’ın avulunu basar. Her tarafı ateşe verilip daha önce köylerde ve avullarda yapılan baskınlarda esir alınmış ve köle gibi kullanılan kızlar serbest bırakılır. Bütün mallar ganimet olarak alınır ve bu savaşa katılanlar arasında pay edilir.

 Ulpan, Sıyban boyundan birisinin erkek çocuğunu kızına eş ve otağın varisi olmak üzere verilmesi isteğini duyurmasına rağmen sahip olduğu varlıktan dolayı Sıyban boyundan kimse Ulpan isteğine olumlu cevap vermez.

Sonunda, otuz yıldır Ulpan’ın ailesinde hizmet etmiş, Rus okullarında okumuş, bilgili ve açık gözlü biri olan Şaygöz-Uvak’tanTilemis’in oğlu Torsan Ulpan’ın kızı Bijiken’le evlenir.

Ulpan’ın mutlu bir hayat sürdüğünü zannettiği kızı apandisti patlayarak ölür. Bütün malların tek varisi olan Torsan ilerleyen zamanda başka birisi ile evlenir ve yaşlanmış olan Ulpan’ı da kendisinin yaptırdığı evin dışındaki küçük bir odaya yerleştirir. Bu durumu kabullenmeyen Ulpan kendisini zehirleyerek intihar eder.

1.8 Romanı bilimsel bir araştırma konusu yapan Cemile Kınacı’nın Sözü

 “Türk dünyasında kadın aydınlanmasını konu alan edebi miras içinde Gabit Müsirepov’un Ulpan romanının çok özel bir yeri var. Türk dünyası kadınının tarihteki toplumsal konumuna ışık tutması bakımından Ulpan okunması gereken bir roman.” (Kınacı, 2018: 9-10) cümleleriyle ifade eder.

1.9 Sonuç

            Romanda verilen bilgilerin çoğu birbiriyle çelişmekte ve Ruslar, Ruslara ait değerler yüceltilmekte; Kazaklar ve Kazaklara ait değerler aşağılanmaktadır. Bunu, Gabit Müsirepov’un Kazakistan SSR’deki üst düzey görevleri, komünist partideki üst düzey görev yapması ile irtibatlandırmakla ilgili olduğunu söylemek mümkündür.

Roman ilk bakışta bir kadın romanı olarak gözükmektedir. Bahsettiğimiz hususları göz ardı edenlerin tamamı da Ulpan karakteri ve onun macerasına kendisini kaptırarak romanda işlenen diğer hususları farketmemişlerdir.

Roman kahramanı Ulpan, idealize edilmiş bir tiptir ve gerçek Kazak kadınından çok farklıdır. Romandaki kadın kahraman üzerinden rejim kendi istediği hayat tarzını dayatmıştır.

Romanın yazıldığı dönemdeki şartlar dikkate alınınca Kazakların sosyal hayatını ve romanda işlenen olayların başka şekilde ele alınıp işlenmesi de mümkün değildir.

Romanda Kenesarı olayları çarpıtılmış, Kenesarı ve çevresindeki insanlar tarihte olduğundan çok farklı olarak sunulmuştur. Bu, o kadar safhadadır ki, Kenesarı bir eşkıya ve çapulcu, Kenesarı’nın kız kardeşi isterik bir fahişe, Kenesarı etrafında toplanıp Ruslara karşı savaşanların tamamı aşağılık eşkıyalar olarak gösterilmiş; bununla da yetinmeyen yazar bütün milli değerleri yerin dibine batırmıştır.

Bunların yanında gerçekte hiç olmayan ahlaksızlık diyebileceğimiz bazı kötü adetlerin varlığından bahsedilmektedir. Mesela misafirin ev sahibi bayanları gece rahatsız etmesi gibi adet bunlardan bir tanesidir. Kazaklar, hayat tarzı olarak medeniyet ve medeni değerlerden uzak; yağmacı, korkak, savaşmayı bilmeyen; han veya beylerin halkı sömürdüğü bir topluluk olarak sunulmuştur.

Sovyetlerin kuruluşundan yıkılışına kadar geçen dönemde verilen eserlerin çoğu, özellikle Sosyalist Realizmin devletin resmi sanat politikası olarak belirlenmesinden sonra yazılan eserlerin tamamında bunu görmek mümkündür. Bu dönemde yazılmış bütün eserlerde bu hususun dikkate alınarak eserlerin değerlendirilmesi gerekmektedir. Çünkü bu dönemde verilen eserlerde tarih, olaylar, kişiler, mekânlar tahrif edilmiş; eserler, devletin sınırlarını belirlediği bir çerçeve içerisinde ve yine esaslarını devletin belirlediği bir ideoloji doğrultusunda verilmiştir.

Bütün verilenler dikkate alındığında roman edebi bir eser olmaktan çok bir ideolojinin dayatmasıyla oluşmuş, teknik yönü çok zayıf bir eserdir

 

Anahtar Kelimeler : 1.Gabit,MÜSİREPOV,veULPAN,Romanının,Tahlili 1.1,Gabit,Müsirepov’un,(1902-1985),Yaşamı Müsirepov,,1902,yı..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar