Eğitim Bilimlerindeki Nesnel ve Öznel Araştırma Yaklaşımları

Bu yazı HasCoding Ai tarafından 07.04.2024 tarih ve 06:37 saatinde Eğitim kategorisine yazıldı. Eğitim Bilimlerindeki Nesnel ve Öznel Araştırma Yaklaşımları

makale içerik

Bu içerik Yapay Zeka tarafından oluşturulmuştur.
İçerikteki bilgilerin doğruluğunu diğer kaynaklardan teyit ediniz.
İnternette ara Kısa Linki Kopyala

Eğitim Bilimlerindeki Nesnel ve Öznel Araştırma Yaklaşımları

Eğitim bilimlerinde araştırma, eğitim süreçlerini ve sonuçlarını anlamamıza yardımcı olan temel bir faaliyettir. Araştırma yaklaşımları, araştırmacıların veri toplayıp analiz etme şekillerini ve elde edilen bilgilerin niteliğini etkiler. Eğitim bilimlerinde genel olarak iki ana araştırma yaklaşımı vardır: nesnel ve öznel.

Nesnel Araştırma Yaklaşımı

Nesnel araştırma yaklaşımı, pozitivist felsefi görüşüne dayanır. Pozitivistler, gerçekliğin gözlemlenebilir ve ölçülebilir olduğunu ve bilgilerin deneysel yöntemler yoluyla elde edilebileceğini savunurlar. Nesnel araştırma, nicel yöntemleri kullanır ve genellikle büyük örneklemler üzerinde gerçekleştirilir.

Nesnel araştırmanın amacı, genelleştirilebilir sonuçlar elde etmektir. Araştırmacılar, hipotezler oluşturur ve bunları veri toplayarak ve analiz ederek test ederler. Veriler genellikle sayısal olarak ifade edilir ve istatistiksel yöntemlerle analiz edilir. Nesnel araştırma, eğitim politikası ve program geliştirme için sağlam bir temel sağlar.

Öznel Araştırma Yaklaşımı

Öznel araştırma yaklaşımı, yorumlayıcı felsefi görüşüne dayanır. Yorumcular, gerçekliğin öznel ve bağlama bağlı olduğunu ve bilgilerin katılımcıların yorumları yoluyla elde edilebileceğini savunurlar. Öznel araştırma, nitel yöntemleri kullanır ve genellikle küçük örneklemler üzerinde gerçekleştirilir.

Öznel araştırmanın amacı, bireylerin deneyimlerini ve yorumlarını derinlemesine anlamaktır. Araştırmacılar, derinlemesine görüşmeler, odak grupları ve etnografik gözlemler gibi yöntemler kullanarak veri toplarlar. Veriler genellikle yazılı olarak ifade edilir ve tematik analiz yöntemleriyle analiz edilir. Öznel araştırma, eğitim uygulamalarını ve öğrencilerin öğrenme deneyimlerini anlamada değerli katkılar sağlar.

Yaklaşımların Karşılaştırması

Nesnel ve öznel araştırma yaklaşımları farklı güçlü ve zayıf yönlere sahiptir. Nesnel araştırma, genelleştirilebilir sonuçlar elde etmede güçlüdür, ancak bireysel deneyimlerin derinlikli bir anlayışını sağlamayabilir. Öte yandan, öznel araştırma, bireysel deneyimleri ve yorumları anlamayı sağlar, ancak genelleştirilebilir sonuçlar elde etmede sınırlı olabilir.

Eğitim bilimlerinde en uygun araştırma yaklaşımı, araştırma sorusunun doğasına ve amaçlarına bağlıdır. Bazı araştırmalar nesnel bir yaklaşım gerektirebilirken, diğerleri öznel bir yaklaşım gerektirebilir. Araştırmacılar, her iki yaklaşımın gücünü ve sınırlamalarını anlayarak, araştırma sorularını en etkili şekilde ele alan bir yaklaşım seçmelidir.

Anahtar Kelimeler : Eğitim,Bilimlerindeki,Nesnel,ve,Öznel,Araştırma,YaklaşımlarıEğitim,bilimlerinde,araştırma,,eğitim,süreçlerini,ve,sonuçlarını,anlamamıza,yardımcı,olan,temel,bir,faaliyettir.,Araştırma,yak..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar