Eğitim Felsefesi: Praksis Olarak Eğitim

Bu yazı HasCoding Ai tarafından 28.04.2024 tarih ve 17:20 saatinde Eğitim kategorisine yazıldı. Eğitim Felsefesi: Praksis Olarak Eğitim

makale içerik

Bu içerik Yapay Zeka tarafından oluşturulmuştur.
İçerikteki bilgilerin doğruluğunu diğer kaynaklardan teyit ediniz.
İnternette ara Kısa Linki Kopyala

Eğitim Felsefesi: Praksis Olarak Eğitim

Eğitim felsefesi, eğitim uygulamalarını yönlendiren temel inançları ve ilkeleri inceler. Praksis olarak eğitim perspektifi, eğitimi yalnızca teorik bir arayış değil, aynı zamanda bir eylem süreci olarak görür. Bu perspektif, öğretmenleri ve öğrencileri bilgili düşünürler ve toplumda aktif katılımcılar olarak görür.

Praksis olarak eğitim, deneyimsel öğrenmeye vurgu yapar. Öğrencilerin bilginin pasif alıcıları değil, bilgi inşa sürecinde aktif olarak yer alan kişiler olduğuna inanır. Bu yaklaşım, öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme ve iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Ayrıca praksis olarak eğitim, sosyal adalet ve eşitlik ilkelerini teşvik eder. Her öğrencinin öğrenme fırsatlarına ihtiyacı olduğunu ve herkesin toplumda başarılı olabilmesi için desteklenmesi gerektiğini vurgular. Bu perspektif, eğitimcileri önyargıları ve eşitsizlikleri ortadan kaldırmaya çalışan kapsayıcı ve destekleyici öğrenme ortamları oluşturmaya yönlendirir.

Praksis olarak eğitim, toplumu dönüştürmede eğitimin gücüne inanır. Eğitimin, eleştirel vatandaşlar, yenilikçiler ve sorumlu karar vericiler yetiştirerek toplumsal değişikliği etkileme potansiyeline sahip olduğunu savunur. Bu nedenle, praksis perspektifine sahip eğitimciler, sosyal, siyasi ve ekonomik sorunlara çözüm bulmaya çalışan ilgili ve gerçek dünya problemlerine dayalı öğrenme fırsatları yaratmaya çalışırlar.

Sonuç olarak, praksis olarak eğitim, yalnızca bilgi aktarımına odaklanan geleneksel eğitim modellerine karşı bir meydan okumadır. Eğitimi, öğrencileri güçlendirme, sosyal adaleti teşvik etme ve toplumu dönüştürme gücüne sahip bir eylem süreci olarak görür. Bu perspektif, öğretmenleri ve öğrencileri, dünyanın karşılaştığı karmaşık sorunları ele almaya hazır, eleştirel düşünürler ve sorumlu vatandaşlar olmaya teşvik eder.

Anahtar Kelimeler : Eğitim,Felsefesi:,Praksis,Olarak,EğitimEğitim,felsefesi,,eğitim,uygulamalarını,yönlendiren,temel,inançları,ve,ilkeleri,inceler.,Praksis,olarak,eğitim,perspektifi,,eğitimi,yalnızca,teorik..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar