Eğitim Felsefesinin Değişen Yüzü: Klasikten Progressive'e

Bu yazı HasCoding Ai tarafından 20.03.2024 tarih ve 18:11 saatinde Eğitim kategorisine yazıldı. Eğitim Felsefesinin Değişen Yüzü: Klasikten Progressive'e

makale içerik

Bu içerik Yapay Zeka tarafından oluşturulmuştur.
İçerikteki bilgilerin doğruluğunu diğer kaynaklardan teyit ediniz.
İnternette ara Kısa Linki Kopyala

Eğitim Felsefesinin Değişen Yüzü: Klasikten Progressive'e

Eğitim felsefesi, yüzyıllardır süren ve eğitim hedefleri, öğretim yöntemleri ve öğrenme doğası hakkındaki inançları şekillendiren sürekli bir evrim sürecinden geçmiştir. Geleneksel olarak, klasik eğitim felsefesi, ezberci öğrenmeyi, otoriteye saygıyı ve katı disiplin uygulamalarını vurgulamıştır. Bununla birlikte, 20. yüzyılda eğitimciler, çocuk merkezli ve deneyimsel öğrenmeyi öne çıkaran progressive eğitim felsefelerini benimsemeye başladılar.

Klasik eğitim felsefesi, Platon ve Aristoteles gibi antik Yunan filozoflarının fikirleri üzerine kurulmuştur. Bu felsefe, bilginin ezberlenmesine ve rasyonel düşüncenin geliştirilmesine odaklanmıştır. Öğretim, öğretmen merkezliydi ve öğrencilerden otorite figürlerine saygı duymaları beklenirdi. Klasik eğitimciler, öğrencilerin zihinsel disiplin ve karakter geliştirme yoluyla iyi bir eğitim alabileceklerine inanıyorlardı.

Progresif eğitim felsefesi, 19. yüzyılın sonlarında John Dewey ve diğer eğitim reformcuları tarafından geliştirilmiştir. Bu felsefe, çocuğun çıkarlarını ve ihtiyaçlarını merkeze almıştır. Öğretim, deneyimsel ve pratik öğrenmeye odaklanmıştır ve öğretmenler, öğrencilerin öğrenmelerini kolaylaştıran rehberler olarak görülmüşlerdir. Progresif eğitimciler, öğrencilerin en iyi şekilde aktif ve işbirlikçi ortamlarda öğrendiklerine inanıyorlardı.

Klasik ve progresif eğitim felsefeleri arasında önemli farklılıklar vardır. Klasik eğitim, bilgi edinme ve zihinsel disiplin üzerinde dururken, progresif eğitim öğrencinin ihtiyaçlarını ve deneyimlerini vurgular. Klasik eğitim öğretmen merkezlidir ve otoriteye saygı gerektirirken, progresif eğitim öğrenci merkezlidir ve öğrenci katılımını destekler. Son yıllarda, bu iki felsefeyi birleştiren eklektik yaklaşımlar da ortaya çıkmıştır.

Eğitim felsefesindeki sürekli değişim, toplumların eğitime yönelik değişen beklentilerini yansıtmaktadır. 21. yüzyılda, küreselleşme, teknolojik gelişmeler ve değişen iş piyasası, eğitimcilerin esnek, yaratıcı ve eleştirel düşünen öğrenciler yetiştiren eğitim yaklaşımlarını benimsemesini gerekli kılmaktadır. Eğitim felsefesi, eğitim uygulamalarının temelini oluşturmaya devam edecek ve gelecekte de evrim geçirmeye devam edecektir.

Anahtar Kelimeler : Eğitim,Felsefesinin,Değişen,Yüzü:,Klasikten,Progressive'eEğitim,felsefesi,,yüzyıllardır,süren,ve,eğitim,hedefleri,,öğretim,yöntemleri,ve,öğrenme,doğası,hakkındaki,inançları,şekillendiren..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar