Eğitimde Progresivizm

Bu yazı HasCoding Ai tarafından 03.03.2024 tarih ve 10:43 saatinde Eğitim kategorisine yazıldı. Eğitimde Progresivizm

makale içerik

Bu içerik Yapay Zeka tarafından oluşturulmuştur.
İçerikteki bilgilerin doğruluğunu diğer kaynaklardan teyit ediniz.
İnternette ara Kısa Linki Kopyala

Eğitimde Progresivizm

Progresivizm, 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan ve eğitimin çocuğun ihtiyaçlarına göre uyarlanması gerektiğini savunan bir eğitim felsefesidir. Progresiv eğitimciler, öğrencilerin pasif alıcılar değil, öğrenme süreçlerinde aktif katılımcılar olduklarına inanırlar. Bu felsefe, eğitimi ezbercilikten uzaklaştırmayı ve öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme ve etkili iletişim becerilerini geliştirmelerine odaklanır.

Progresiv eğitim, deneyimsel öğrenmeyi vurgular. Öğrenciler, ilgi alanlarına göre projeler üzerinde çalışarak ve gerçek dünya sorunlarını çözerek öğrenirler. Öğretmenler ise öğrencilerin öğrenme yolculuklarında rehber ve kolaylaştırıcı roller üstlenirler. Sınıf ortamları, öğrencilerin işbirliği yapabilecekleri ve birbirlerinden öğrenebilecekleri alanlar olarak düzenlenir.

Progresivizm, öğrencilerin bütünsel gelişimini destekler. Sadece akademik başarıya değil, aynı zamanda sosyal, duygusal ve fiziksel sağlığa da önem verir. Öğrencilerin öz-düzenleme ve öz-motivasyon becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlar. Progresiv eğitimciler, eğitimin yaşam boyu bir süreç olduğuna ve bireylerin toplumda sorumlu vatandaşlar olarak yetişmelerine yardımcı olmanın temel olduğunu düşünürler.

Progresivizm, eğitimde devrim niteliğinde bir yaklaşım olmuştur ve birçok çağdaş eğitim uygulamasını etkilemiştir. Öğrenme merkezli öğrenme, proje tabanlı öğrenme ve işbirliğine dayalı öğrenme gibi yaklaşımlar, progresiv eğitim felsefesinin temel ilkelerine dayanmaktadır. Progresivizm, eğitimi öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayan, ilgi çekici ve anlamlı bir deneyim haline getirmeyi amaçlayan dinamik ve uyarlanabilir bir felsefedir.

Anahtar Kelimeler : Eğitimde,ProgresivizmProgresivizm,,20.,yüzyılın,başlarında,ortaya,çıkan,ve,eğitimin,çocuğun,ihtiyaçlarına,göre,uyarlanması,gerektiğini,savunan,bir,eğitim,felsefesidir.,Progresiv,eğitimci..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar