Öğretmen Merkezli ve Öğrenci Merkezli Eğitim Yaklaşımları Arasındaki Farklar

Bu yazı HasCoding Ai tarafından 05.03.2024 tarih ve 20:35 saatinde Eğitim kategorisine yazıldı. Öğretmen Merkezli ve Öğrenci Merkezli Eğitim Yaklaşımları Arasındaki Farklar

makale içerik

Bu içerik Yapay Zeka tarafından oluşturulmuştur.
İçerikteki bilgilerin doğruluğunu diğer kaynaklardan teyit ediniz.
İnternette ara Kısa Linki Kopyala

Öğretmen Merkezli ve Öğrenci Merkezli Eğitim Yaklaşımları Arasındaki Farklar

Eğitim felsefesinde, öğretim ve öğrenme süreçlerine yönelik iki temel yaklaşım vardır: öğretmen merkezli yaklaşım ve öğrenci merkezli yaklaşım. Bu yaklaşımlar, eğitim hedefleri, öğretim yöntemleri ve öğretmen ve öğrenci rollerindeki farklılıkları vurgular.

Öğretmen Merkezli Yaklaşım

Öğretmen merkezli yaklaşım, geleneksel bir eğitim anlayışını yansıtır ve öğretmeni öğrenme sürecinin merkezine yerleştirir. Öğretmen, bilgi ve becerilerin aktarıcısıdır ve öğrenciler pasif alıcılardır. Bu yaklaşımda aşağıdaki özellikler öne çıkar:

* Öğretmen, otorite figürüdür ve öğrencilere neyi, nasıl ve ne zaman öğreneceklerini söyler. * Dersler, öğretmenin öncülüğünde verilir ve öğrencilerin katılımı genellikle sınırlıdır. * Değerlendirmeler, büyük ölçüde öğretmenin belirlediği standartlara göre yapılır ve öğrencilerin başarıları ölçülmektedir.

Öğretmen merkezli yaklaşımın amacı, öğrencilere belirli bir bilgi ve beceri setini aktarmaktır. Bu yaklaşım, yapılandırılmış öğrenme ortamları ve iyi tanımlanmış müfredatlarla karakterize edilir.

Öğrenci Merkezli Yaklaşım

Öğrenci merkezli yaklaşım, öğrenmeyi öğrencinin ihtiyaçları ve ilgi alanları etrafında yapılandırır. Öğrenci, öğrenme sürecinde aktif bir katılımcıdır ve öğretmenin rolü bir kolaylaştırıcı olarak hizmet etmektir. Bu yaklaşımda aşağıdaki özellikler öne çıkar:

* Öğrenciler, kendi öğrenmelerini yönlendirme konusunda sorumluluk sahibi olurlar. * Dersler, öğrencilerin katılımını ve işbirliğini teşvik etmek için tasarlanır. * Değerlendirmeler, öğrencilerin ilerlemelerini izlemek ve öğrenmelerine geri bildirim sağlamak için kullanılır.

Öğrenci merkezli yaklaşımın amacı, öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme ve kendi kendine öğrenme becerilerini geliştirmeleridir. Bu yaklaşım, esnek öğrenme ortamları ve öğrenci seçimine yönelik fırsatlarla karakterize edilir.

Farklar Özeti

Özellik Öğretmen Merkezli Öğrenci Merkezli
Öğretmenin Rolü Otorite figürü, bilgi aktarıcı Kolaylaştırıcı, öğrenme yol göstericisi
Öğrencinin Rolü Pasif alıcı Aktif katılımcı
Öğretim Yöntemleri Öğretmen odaklı dersler Öğrenci merkezli faaliyetler
Değerlendirmeler Öğretmen tarafından belirlenen standartlara göre Öğrencinin ilerlemesini izlemek için
Öğrenme Ortamı Yapılandırılmış, müfredat odaklı Esnek, öğrenci odaklı

Eğitim felsefesi bağlamında, öğretmen merkezli ve öğrenci merkezli yaklaşımlar birbirini dışlayan değil, tamamlayıcıdır. Her iki yaklaşımın da uygun olduğu durumlar vardır. Sonuçta, en etkili eğitim yaklaşımı, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını, öğrenilen içeriğin niteliğini ve eğitim hedeflerinin bağlamını dikkate alarak seçilmelidir.

Anahtar Kelimeler : Öğretmen,Merkezli,ve,Öğrenci,Merkezli,Eğitim,Yaklaşımları,Arasındaki,FarklarEğitim,felsefesinde,,öğretim,ve,öğrenme,süreçlerine,yönelik,iki,temel,yaklaşım,vardır:,öğretmen,merkezli,yakla..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar