Anlamak için inanıyorum lafından hareketle örneksiz felsefi bir tecrübe etme yazınız.

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 18.07.2020 tarih ve 01:54 saatinde Felsefe kategorisine yazıldı. Anlamak için inanıyorum lafından hareketle örneksiz felsefi bir tecrübe etme yazınız.

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

MS 2. çağ-MS 15. asır felsefesinin en önemli problemlerinden biri olan inanç ile akıl arası ilişkiyi “Anlamak için inanıyorum” sözünden hareketle özgün felsefi bir tecrübe etme yazınız.

“Anlamak için inanıyorum” yargısı bilhassa MS.2 ve MS15yy. Damga vurmuş yargılardan biridir. Hristiyan felsefesinde yaygın olarak yer almış olan bu görüş, inancın ne denli mühim bulunduğunu göstermektedir. Özellikle bu dönemde düşünce çağına katkısı olan ünlü düşünürler Anselmus, Aquinolu Thomas ve Ockhamlı William’dır. Onlar daha oldukça akıldan ziyade inancın üstünlüğü kavramı üzerinde yoğunlaşmışlardır. Dolayısıyla Hristiyan dininin getirdiği birtakım inanışlardan dolayı fikir bakış açıları akıl-iman çerçevesinde şekillenmiştir. İnancın akıldan daha üstün olduğu düşüncesi yaygındır. Daha sonrasında ise bazı filozoflar, inancın temellerini aklı kullanarak açıklama yoluna başvurmuşlar.“Anlamak için inanıyorum” düşüncesini Tertullian, ortaya çıkarmıştır. Ona göre insan aklı her şeyi kavrama ve anlamada yetersiz kalmaktadır. Yetersiz kalan akıl, olayları idrak etmek için inanmak zorundadır. Bu düşünceye onları iten en mühim sebeplerden birisi, o devrin Hristiyan dinine olan bağlılıklarıdır.Yani tüm düşünce çerçeveleri inanç doğrultusunda hareket edip, şekillenmektedir. Dolayısıyla onlara gore bir olayın, düşüncenin, fikrin anlaşılması için inanmak icap ettiğini düşünüyorlar.

Anahtar Kelimeler : MS,2.çağ-MS,15.asırfelsefesinin,enönemliproblemlerindenbiri,olanina..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar