Bilim, topluluğu geliştirebilir mi?

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 15.07.2020 tarih ve 23:51 saatinde Felsefe kategorisine yazıldı. Bilim, topluluğu geliştirebilir mi?

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

Bilim, topluluğu geliştirebilir mi?

Bilim, incelenecek mevzunun gözlem ve deneyle inceleyip araştıran sistemli bir malumat etkinliğidir. Bilim, her şeyden ilkin objektif bir karakter taşır. Bilimsel bilgi dediğimiz vakit, hangi konunun nasıl çözümleme edildiği, yapılan gözlem sonuçlarının ve ulaşılan sonuçların açıkça ortaya konulduğu verilerdir. Bilimsel açıklamalar kişiden kişiye veya toplumdan topluma değişim göstermez, herkes tarafınca aynı şekilde anlaşılır. Çünkü ortaya çıkan bütün bilgiler doğrulanmış bilgilerdir.

Bilim, bireysel veya örgütlü olarak geliştirilen bir toplumsal etkinlik olarak tüm toplumları etkiler. Daha aleni söylemek gerekirse bilim, sosyo-ekonomik bir alt yapının ürünü olduğu için talep eder bireysel ister örgütlü olsun ideolojik bir yapıya sahiptir. Bu nedenle bilimin gelişimiyle beraber toplumların çağa ayak uydurma çabası ve geleneksellikten kopuş süreçleri hızla gerçekleşmiştir.

Bilimin giderek yaşamın her alanına güçlü bir biçimde müdahale etmesi ve köklü ilmi atılımların yaşandığı 16. Ve 17. Yüzyıllarda yaşanmıştır. Bu devre eğitimin kurumsallaştığı, ekonomik ilişkilerin karmaşıklaştığı ve dinin insanlar üzerindeki etkisinin giderek azaldığı bir devre olmuştur.  Ayrıca kapital karını arttırma güdüsüyle ortaya çıkan kapitalizmin gelişimi de bu dönemde gerçekleşmiştir.

20.Yüzyıla gelindiğinde gelişen teknoloji ve meydana getirilen bütün bilimsel çalışmalar toplumların üzerindeki etkiyi artırmıştır. Tüm bu gelişmeler her dönemde toplumların üzerinde müspet veya negatif etkilerin yaşanmasına niçin olmaktadır. Toplumların elde ettiği ilmi bilgiler doğru ve yerinde kullanıldığı zaman kendilerini her yönden geliştirme fırsatı bulurlar.

21.Yy artık bilim çağıdır ve tüm toplumların dönemin gerektirdiği bilgi ve donanıma haiz olmaları gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler : Bilim,,topluluğu,geliştirebilir,mi? Bilim,,incelenecek,mevzunun,gözlem,ve,deneyle,inceleyip,araştıran,sistemli,bir,malumat,etkinliğidir.,Bilim,,her,şeyden,ilkin,objektif,bir,karakter..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar