Dil açısından felsefi metinle edebi metin arasında farklılıklar neler olabilir?

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 16.07.2020 tarih ve 02:28 saatinde Felsefe kategorisine yazıldı. Dil açısından felsefi metinle edebi metin arasında farklılıklar neler olabilir?

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

Dil açısından felsefi metinle edebî metin içinde farklılıklar neler olabilir?

Felsefenin dil ve edebiyat ile olan ilişkisi 18. Ve 19. Yüzyıl felsefesini önemli derecede etkilemiştir. Düşüncelerin oluşumu ve dışa aktarılması felsefenin dışına çıkarak edebiyatla yeni ifade yöntemleri kazanmıştır. Felsefenin edebiyatla ilişkisi yardımıyla fikir alanını genişlettiği şeklinde insanların kitaplara olan ilgisini de arttırmıştır.

 

18. Yüzyılda matbaa sayısının artmasıyla birlikte Avrupa’da birçok yapıt görülmeye başlanmıştır. Bunun en büyük nedeni burjuva sınıfının artması ve insanların felsefe haricinde edebi eserlere de ilgilerinin artmasıdır.

Bu dönemde gösterilen eserlerin sayısında büyük artışlar gerçekleşmiştir. Filozoflar ve devrin diğer aydınları ancak felsefi eserler değil aynı zamanda yazınsal esrelerde yazmaya başlamıştır. Hatta matematikçi, hukukçu ve sanatçılar bile felsefeyle birlikte dil ve edebiyat alanında yazılar yazmaya başlamışlardır.
Bu yüzyıllarda yazılan yazılar genellikle toplumu ilgilendiren konulardan oluşmaktadır. Sanat, siyaset ve felsefe ile alakalı yazılar hem gazetelerde bununla beraber kitaplaştırılarak halka sunulmuştur.

Felsefi eserlerin problem merkezli ve akla yönelik olması itibariyle daha oldukca burjuva sınıfına yönelik çalışmalar olmuştur. Ancak edebi eserler halkın duygularına değinmesi ve devrin atmosferini gözler önüne sermesi açısından önemlidir. Böylece felsefenin halk içinde yayılmasına ve tesir etmesine bu edebi esrelerin önemi büyüktür. Dil ve edebiyat alanında yazılan felsefi makalelerin giderek yayılması halkın aydınlanması için büyük etken olmuştur.

Anahtar Kelimeler : Dil,açısından,felsefi,metinle,edebî,metin,içinde,farklılıklar,neler,olabilir? Felsefenin,dil,ve,edebiyat,ile,olan,ilişkisi,18.,Ve,19.,Yüzyıl,felsefesini,önem..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar