Doğru Bilgiye Nasıl Ulaşılabilir?

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 17.07.2020 tarih ve 23:05 saatinde Felsefe kategorisine yazıldı. Doğru Bilgiye Nasıl Ulaşılabilir?

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

Bu soru, tamamen malumat felsefesi alanına girer. Bilgi felsefesi, öteki ifadeyle Epistemoloji olarak tanımlanır.

Tarihteki bütün düşünürler, doğru bilgiye nasıl ulaşılabileceği mevzusunda değişik fikirler ortaya koymuşlardır. Bu fikirlerin toplamı da muhtelif akımları ortaya çıkarmıştır. Örnek olarak Sokrates, Platon, Descartes benzer biçimde filozoflar doğru bilgiye yalnızca akıl yolu ile ulaşılabileceğini iddia eder. Onlara nazaran akıl kullanılmaksızın doğru bilgiye ulaşmak imkansızdır ve aynı halde akıl olmadan elde edilen hiçbir şey bilgi kıymeti taşımaz. Bu görüşün tam zıttında yer edinen deneyci (emprist) filozoflar, doğru bilginin sadece ve sadece deney ve gözlem yolu ile elde edilebileceğini savunur. Bu görüş aslında pozitivizm ya da materyalizm benzer biçimde akımların da temelini oluşturmaktadır.Örneğin materyalistlere göre doğru bilginin deposu yalnızca maddedir. İnsan, ancak madde ile yazışma kurduğunda muhtelif bilgilere ulaşabilir. Ancak Rasyonalistlerin duyu organlarına ve dış dünyada olup biten hiçbir şeye güvenmemesi, onların deneyciliğe karşı bir tutum içerisinde olmaları sonucunu doğurmuştur. Doğru bilgiye ulaşma fikrinin en önemlilerinden biri de septisizm yani şüpheciliktir. Septiklerin bazıları doğru bilgiye ulaşmanın katiyen bulunduğunu düşünürken, bazıları ise mümkün olduğunu ancak her türlü bilgiye kuşku ile yaklaşılması gerektiğini düşünür. Ancak doğru bile ne olursa olsun ulaşılamayacağını söyleyen akımlar da vardır. Nihilizm, bu akımlardan bir tanesidir. Nihilizme nazaran doğru bilgiye yoktur. En iyi ihtimalde doğru malumat olsa bile insan, bu bilgilere ulaşabilecek konumda değildir.

Anahtar Kelimeler : Bu,soru,,tamamenmalumatfelsefesi,alanına,girer.,Bilgi,felsefesi,ötekiifadeyle,Epistemoloji,olarak,tanımlanır. Tarihteki..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar