Düşünürlerin insan mevzusundaki görüşlerinde benzer yönler var mıdır?

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 17.07.2020 tarih ve 22:56 saatinde Felsefe kategorisine yazıldı. Düşünürlerin insan mevzusundaki görüşlerinde benzer yönler var mıdır?

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

Tasavvuf düşünürleri, insan ile ilgili konuları ele alırken İslam’ın tavsiye ettiği insan modelini yorumladıkları görülür. Düşünürlerin insan konusundaki görüşlerinde benzer yönler var mıdır? Açıklayınız.

Tasavvuf düşünürleri insanı ele alırken İslami düşüncenin temelinden hareketle düşüncelerini ortaya koymuşlardır. Özellikle bu dönemde görüşleri önemli olan birtakım düşünürler insanın yaratıcı tarafından yaratıldığını kabul etmektedir. Eşari, bu konuda adamın olgunluğa geçiş dönemini kendi başına sağlayamayacağını ve bunun sadece bir yaradan sayesinde gerçekleşebileceğini savunur. Ayrıca adamın yaratılmasında delil olarak Kuran-ı Kerim’den ayetlerle ispatlar. El Kindi ise Dünya aleminde bir seviye bulunduğunu ve bu düzende var olan insanların bir yaratıcı yardımıyla var olduklarını düşünmektedir. İbn Rüşt ise tabiattaki her şeyin insanlarla olan uyumundan bahseder. Tabi ki bu uyumunda mutlaka bir sağlayıcısı vardır. Bu sağlayıcısı da elbet yaradan olarak görmüştür.Dolayısıyla genel hatlarıyla baktığımızda İslam filozofları insan hakkında görüşlerini açıklarken farklı yolları seçse de yolların birleşimindeki varılan netice aynıdır. Hepsi adamın bir yaratıcı yardımıyla akıl ve inanca sahip olduklarını dile getiriyorlar. Dünya hayatında bir düzen, bir sistem varsa bu tamamen yaratıcı bulunduğunun kanıtıdır. İnsan konusundaki düşünceleri de bu halde benzerlik göstermektedir.

Anahtar Kelimeler : Tasavvuf,düşünürleri,,insan,ile,ilgilikonularıele,alırken,İslam’ın,tavsiyeettiğiinsan,modelini,yorumladıkları,gör..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar