Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir yargısını egemenliğin kaynağı düşüncesiyle değerlendiriniz.

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 24.06.2020 tarih ve 20:10 saatinde Felsefe kategorisine yazıldı. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir yargısını egemenliğin kaynağı düşüncesiyle değerlendiriniz.

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” yargısını egemenliğin kaynağı düşüncesiyle değerlendiriniz.

Egemenlik en genel tanımıyla toplulukların ortak varlıklarını sürdürebilmeleri için kendi iradesiyle gücü kullanma yetkisi diyebiliriz. Türkiye’de 1923 yılında Cumhuriyetin ilanını ile birlikte bu egemenlik hakkına kavuşmuştur. Artık tüm karar verme merci halk olmuş ve kendini temsil etmek içi seçtiği kişilerle kanun ve yasaların çıkmasını sağlamıştır. Bu aslında “temsili demokrasi” olarak adlandırılan ve seçilmiş kişilerin kendilerine verilen yetkileri anayasal kurallar dahilinde uygulamaya sokmasıdır.

 

Geçmişte ki yönetim şekillerine baktığımızda, halkın ezilen, hak ve özgürlüklerinin elinden alınmış bir nevi kölelik düzeni içinde yaşadıklarını görürüz. Günümüzde de bazı ülkeler tek başlı ve dışa bağımlı halde yönetilmektedir. Bu tür yönetilen halklarda toplumsal huzuru, adaleti ve barışın sağlanması oldukça güçtür.

Bireyler yaşadıkları toplumun en önemli parçasıdır ve düzenin devam ermesi için gerekli üretimi ve çalışmayı yapar. Daha fazla gelişme, huzur, barış ve mutluluk isteniyorsa demokratik yönetim şekillerinden birinin tercih edilmesi gerekir. Tek bir otoritenin karar merci olduğu durumlarda hak ve özgürlüklerden bahsetmek mümkün değildir.

 

Bu nedenle çoğulcu demokrasilerde halkın sözü her zaman geçerli olmuş ve kendini yönetmek istediği kişileri iktidara getirmiştir. İktidara getirdiği kişilere verdiği yetkiyle toplumun ihtiyaçlarının düzen içinde karşılanmasını talep eder. Eğer bu talepleri doğrultusunda bir yönetim görmediği zaman elindeki yetkiyi yani seçimleri kullanarak yönetim ve iktidar değişikliği yapar.

Bu şekilde iktidara gelen kişi veya gruplar halkın egemenlik gücünün farkında olarak hizmetlerde bulunmaya gayret ederler. Aksi halde devlet idaresine bir daha getirilmeme gibi bir durumla karşı karşıya kalabilirler.

Anahtar Kelimeler : “Egemenlik,kayıtsız,şartsız,milletindir.”,yargısını,egemenliğin,kaynağı,düşüncesiyle,değerlendiriniz. Egemenlik,en,genel,tanımıyla,toplulukların,ort..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar