Her şeyin Tanrı tarafından yaratıldığına inanan bir insan için fenalık problemi nasıl çözümlenebilir?

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 17.07.2020 tarih ve 22:53 saatinde Felsefe kategorisine yazıldı. Her şeyin Tanrı tarafından yaratıldığına inanan bir insan için fenalık problemi nasıl çözümlenebilir?

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

Dünya alemine baktığımız zaman her şeyin Allah tarafından yaratıldığını görürüz. Özellikle her canlının yaratılış gayesi farklı olduğu için, Allah(c.C) tüm canlıların da Dünya aleminde seçimlerinde iyiyi, doğruyu, güzeli, kötülüğü benzer biçimde tercih kavramlarını kendi belirlediğini görmekteyiz. Çünkü insanın geçmiş yaşamından bu yana geçen zamanı süzgeçten geçirdiğimizde Allah’ın yarattığı her canlının seçimlerinde hürriyet bulunduğunu fakat bu özgür seçimlerini sonucunda ise katlanacağı olumlu ya da negatif ödüllendirmelerin bulunduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla iyi olmanın getireceği avantajın yanında kötü olmanında da getireceği dezavantajlar vardır. Yani bir tür ödül-ceza yöntemi.Her şeyin Allah tarafından yaratıldığına kanan bir insan içinde kötülük problemi ile başa çıkarken kullanacağı yöntem fazlaca basittir aslında. Allah(c.C) kanunları bellidir ve insanın daha iyi ömür dönemi geçirmesi için iyi ve kötü olan durumlar açıkça beyan edilmiş. Oysa insanoğlu ara sıra Dünya’nın çetrefilli yaşamına ayak uyduramadığı, hırsı, intikamı, ihtirasları, bencilliği, kindarlığı benzer biçimde daha sayamadığımız birçok fenalık teriminin ağına düşmektedir. Dolayısıyla eğer ki her şey Allah yaratığı ise bir robot misali insanların her hareketini test ediyor olsaydı, o zaman yaratılmamızın bir gayesi olmazdı. Bundan ötürü seçimler insanoğlunun elinde ve kötülük ile başa çıkmanın en büyük çaresi ise Allah’ın kulundan beklentilerini yerine getirme gayreti arasında olmaktır.

Anahtar Kelimeler : Dünya,alemine,baktığımızzamanher,şeyin,Allahtarafındanyaratıldığını,görürüz.,Özellikle,her,canlının,yaratılış,gaye..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar