İnsan haklarının belirlenmesi ve korunması noktasında filozofların ne gibi tesirleri olmuş olabilir?

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 16.07.2020 tarih ve 02:32 saatinde Felsefe kategorisine yazıldı. İnsan haklarının belirlenmesi ve korunması noktasında filozofların ne gibi tesirleri olmuş olabilir?

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

İnsan haklarının belirlenmesi ve korunması noktasında filozofların ne gibi etkileri olmuş olabilir?

 

İnsan hakları konusunda tüm çağlarda meşhur düşünürler kendi görüş ve fikirlerini belirtmişlerdir. Bunların başlangıcında ise Immauel Kant gelmektedir. Kant, ahlak felsefesiyle bütün insanların özgür ve empirik düşüncelerden bağımsız saf akıldan çıkarmayı hedeflemiştir.
17. yüzyıl felsefesinde mutlak monarşi hakimiyetini sürdürülürken, tüm yetki ve gücün devlet elinde bulundurulmasına ilk karşı çıkanlardan biri J. Locke olmuştur. Look monarşiye karşı libarilizmi kısaca özgürlükçü düşünceyi savunmuştur.

 

J. Locke insanların naturel hayatta serbest yaşadıklarını, herkesin eşit bulunduğunu ve birbirleriyle dayanışma arasında olduklarını belirtir. Eğer düzeni bozan biri olursa aynı şekilde cezalandırma yetkisinin kendisine verileceğini savunur. Ancak burada kişilerin öfkelerine mağlup düşeceği endişesi kaynaklanır ve bu durumun hukukun güvencesi altında olması gerektiğini belirtir. Bu hukuk sistemini de kişilerin kendi istekleri doğrultusunda kurulduğunu söyler. Böylece adalet ve eşitlik tüm insanlar için aynı halde uygulanabilmektedir. Locke’ta topluluk sözleşmesinden yana fikirlerini beyan etmektedir. Ayrıca Locke, her ne kadar günümüzde kullanılan güçler ayrılığı ilkesi gibi olmasa da şimdiki hukuk sisteminin oluşumuna büyük katkılarda bulunmuştur.

 

Locke, devletin gücünü, yasama, yürütme ve hüküm olmak suretiyle üçe ayırmıştır. Böylece devlet ve bireyler arasında tüm uyuşmazlıklar adaletli ve tarafsız bir halde çözüme kavuşturulacaktır.  J. Locke haricinde Montesquie ve Rousseiu gibi düşünürlerde insan hakları ve benzeri konularda birçok fikir üretmişlerdir. Montesquie de insanoğlu arasındaki adalet ve özgürlüğün sağlanması için güçler ayrılığı ilkesini savunur. Rousseiu ise insanların serbest olabilmeleri için organik yaşamlarına müsait yasaların çıkarılmasından yana görüş bildirir.

Anahtar Kelimeler : İnsan,haklarının,belirlenmesi,ve,korunması,noktasında,filozofların,ne,gibi,etkileri,olmuş,olabilir? İnsan,hakları,konusunda,tüm,çağlarda,meşhur,düşü..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar