İslam coğrafyasında 8-12. Yüzyıl tercüme faaliyetlerinin İslam felsefesinin gelişmesine katkısı nelerdir? Açıklayalım

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 18.07.2020 tarih ve 01:54 saatinde Felsefe kategorisine yazıldı. İslam coğrafyasında 8-12. Yüzyıl tercüme faaliyetlerinin İslam felsefesinin gelişmesine katkısı nelerdir? Açıklayalım

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

Bu yüzyıllarda İslam coğrafyasında felsefi düşünceler altın çağını yaşamıştır. Felsefinin temeli oluşturacak bazı düşünceler sayesinde İslam coğrafyasının felsefeye bakış açısına değişik bir temel atılmıştır. Bunun ilk sebebi ise doğal olarak ki kendinden önceki dönemlerde yapılan değişik dillerdeki düşüncelerin Arapça’ya çevirisiyle gerçekleşmiştir. Medeniyetlerdeki tercüme faaliyetleri yardımıyla görüşleri idrak etme olanağı doğan ve bu dönemde de İslam felsefesine katkı sağlamıştır.Bu yüzyılda çeviriler yapıldıkça kültürel düşüncelerde değişmiştir. Özellikle malumat evleri kurularak bu düşünceler bir bir irdelenmiş, değişik bölgelerdeki kurulan okullar sayesinde Yunan felsefi düşünceleri ile tanışma olanağı sağlanmış. Bununla beraber savaşlarla, ticaretlerle, fethedilen yerlerin kültürlerinde ortaya çıkmış eserler tek tek ele alınıp, çevrilmiştir. Bu eserlerin çevirilmesinde de halifelerin de tesiri büyüktür. Abbasi halifelerin isteği doğrultusunda değişik dillerdeki eserler Arapça’ya çevrilmiş, hatta Yunan filozofların birçok eserleri çeviriler sayesinde anlaşılmış, bu düşünceler İslam filozoflarına temel oluşturacak birtakım düşünceleri ortaya çıkarmıştır. Dolayısıyla İslam coğrafyasındaki felsefi akımlar git gide gelişerek, felsefeyi merkez haline getirmeyi başarmışlar.

Anahtar Kelimeler : Bu,yüzyıllarda,İslam,coğrafyasında,felsefi,düşünceler,altın,çağını,yaşamıştır.,Felsefinin,temeli,oluşturacakbazıdüşünceler..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar