Ölümden sonra hayatın olup olmaması neden önemlidir?

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 29.06.2020 tarih ve 00:41 saatinde Felsefe kategorisine yazıldı. Ölümden sonra hayatın olup olmaması neden önemlidir?

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

Ölümden sonra yaşamın olup olmaması niçin önemlidir? Tartışınız.

Ölümden sonraki yaşamın varlığı din ve felsefenin en mühim problemlerinin arasında yer alır. Ölümden sonraki yaşam problemi daha çok ruh ve gövde ilişkisi arasında değerlendirilir ve ruhun ölümsüzlüğü üzerinden şekillenir. Din ise ölümden sonraki yaşamı daha fazlaca inanç ve akit kavramları üstünde ele almıştır.

Dini iman kavramı, bir şeyin varlığına kati olarak inanıp kanaat etme durumuna işaret eder. Yani olan şeye kuşku duyulmadan şeksiz ve şüphesiz inanma durumudur. İnanç ve iman ayrılmaz bir bütündür ve şahıs inanılmış olduğu şeyi kabul ve onaylama etmek zorundadır.

 

Birçok dini inançta ölümden sonraki hayat kabul edilmiştir. Felsefe ise bu sorunu farklı bakış açılarıyla ele alır ve farklı görüşler ışığında açıklamalar getirir. Örneğin Platon’a gore ruh önce var olduğu benzer biçimde sonrada varlığını sürdürecektir der. Ona gore ruh hayattır ve adamın aslı ruhtur. Aristoteles ise ruhun bir form olduğunu ve bedene ilişkin bir olgu olduğunu savunur. Aristoteles’e bakılırsa beden yok olduğunda ruhta gömülecektir görüşü hakimdir.

Dini filozoflar da genel olarak ruhun bedenle beraber bulunduğunu ve ayrı düşünülemeyeceklerini savunur. Bu görüşlerin haricinde ruhun varlığını kabul etmeyen filozoflarda vardır.

Sonuç olarak ölümden sonrasında yaşımın olup olmaması bireyin kabul ettiği ve inanmayı tercih ettiği dini veya dünya görüşüyle alakalıdır. Herkes inandığı şekilde yaşar ve inandığı halde ölür.

Anahtar Kelimeler : Ölümden,sonra,yaşamın,olup,olmaması,niçin,önemlidir?,Tartışınız. Ölümden,sonraki,yaşamın,varlığı,din,ve,felsefenin,en,mühim,problemlerinin,arasında,ye..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar