Siyasetin olmadığı bir toplum mümkün müdür?

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 24.06.2020 tarih ve 23:11 saatinde Felsefe kategorisine yazıldı. Siyasetin olmadığı bir toplum mümkün müdür?

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

Siyasetin olmadığı bir toplum mümkün müdür? Tartışınız.

Siyaset, toplumsal hayatın bütün ihtiyaçlarını ve unsurlarını tespit ederek yön verebilir. Yönetim, ekonomi, yasalar, ortak yaşam alanları, savaş, barış vb. konular hep siyasetin konusu içindedir. Toplumsal huzurun ve barışın sağlanabilmesi için, hak, adalet ve özgürlüğün sağlanması ön şarttır. Ancak bu şekilde bir toplumun huzurunda ve mutluluğundan bahsedebiliriz.

Çağlar boyunca hem filozoflar hem de siyaset bilimcileri, toplumsal yaşantının gelişebilmesi için fikirler üretmişler ve insanların özgür bir dünyada yaşamaları gerektiğini savunmuşlardır. Herkesin eşit olduğu bir toplum için nelerin yapılabileceği hakkında fikir üreten filozoflar toplumsal durumların çözümlenmesi için sorular sormuş ve yanıtlar aramıştır. Siyaset bilimi ise daha çok somut olgular üzerine tartışmalar yapmış ve çözüm yolları sunmuştur.

 

Yine de şöyle bir baktığımızda siyaset bilimi ve siyaset felsefesi keskin çizgilerle birbirinden ayrılmaz diyebiliriz. Bu iki kurum ancak birbirini tamamlayan iki unsur olarak düşünülebilir.

Gerek siyaset bilimi olsun gerekse siyaset felsefesi osun yıllardır daha fazla özgürlük, daha fazla hak ve adalet, daha yaşanabilir bir dünya için farklı görüşler ve tezler ortaya sürmektedir. Böylece çok sesli bir düşünce yapısı gelişerek insanların daha doğruya daha güzele yönelmelerinin yolu açılmış olmakta.

 

Tek bir zihniyetin düşünce yapısıyla yönetilen devletle ne yazık ki toplumsal kargaşa içinde hayatlarını sürdürmekte. Tüm bu açıklamaların ışığında diyebiliriz ki, siyasetin olmadığı bir toplum kesinlikle düşünülemez.

Anahtar Kelimeler : Siyasetin,olmadığı,bir,toplum,mümkün,müdür?,Tartışınız. Siyaset,,toplumsal,hayatın,bütün,ihtiyaçlarını,ve,unsurlarını,tespit,ederek,y..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar