Toplumsal Değişimi Neler Belirleyebilir?

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 18.07.2020 tarih ve 01:58 saatinde Felsefe kategorisine yazıldı. Toplumsal Değişimi Neler Belirleyebilir?

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

İnsanın dirimsel evreninden bu yana rasat yaparsak her camia gelişerek bu güne kadar gelmiştir. Toplumsal değişim asla hiçbir toplumda yaşanmamış teorisi kabul edilemez. İlkçağlardan bu güne kadar hatta insanın yaratılışından bu yana bu değişiklikler kaçınılmaz olmuştur. Peki bir topluluğun değişimini neler belirler buna kısaca değinelim.Toplumsal değişimler fizyolojik çevre, kültürel etkileşimler, teknoloji ve o toplumun düşünce yapısına etkisi olan filozoflar oluşturmaktadır. Felsefe evveliyatına göz atarken filozofların bu konuda etkisi hiç yok sayılamaz. Özellikle birçok bilime de öncülük etmiş olan filozoflar sayesinde, o toplumun düşünce yapısı inkişaf göstermektedir. Hatta tarihe göz atarsak, bazı altınçağ olarak nitelendirilen dönemlerde, filozofların düşünceleri damga vurmaktadır.Toplumsal değişimi müspet yönde değişiklik yapmak istiyorsak insanların düşüncesine gem vurmamalıyız. Aksine bu düşünceleri geliştirecek, sorgulayacak, neden ve niçin sorularını özgürce ifade edebileceği ortamlar oluşturulmalıdır. Zihniyetimizin önemli ölçüde değişim sağlamasına katkı sağlamak için baskılardan kurtulmak gereklidir. Tıpkı Rönesans felsefesi gibi yine doğuş yaşamak gereklidir. Böylece toplumsal ve düşünsel farklılıklar sayesinden camia değişecektir.

Anahtar Kelimeler : İnsanındirimselevreninden,bu,yanarasatyaparsak,hercamiagelişerek,bu,güne,kadar,gelmiştir.,Toplumsal..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar