VARLIK FELSEFESİ

Bu yazı Bahar Eryılmaz tarafından 04.09.2020 tarih ve 12:44 saatinde Felsefe kategorisine yazıldı. VARLIK FELSEFESİ

makale içerik

İnternette ara Kısa Linki Kopyala

BU YAZIDA VARLIK FELSEFESİ KONU ÖZETİ BULUNMAKTADIR.

 VARLIK FELSEFESİ

A-VARLIK NEDİR ?

GERÇEK VARLIK : İnsan zihninden bağımsız dış dünyada bulunan nesnelerdir.Somut,olgusal –ev,masa,insan.

DÜŞÜNSEL VARLIK: İnsan zihnine bağımlı yani düşüncede var olan varlıklardır. Soyut,zihinsel-kafdağı,pi sayısı-

B-VARLIĞIN VAR OLUP OLMADIĞI PROBLEMİ

REALİZM”GERÇEKÇİLİK” VARLIK VARDIR

NİHİLİZM”HİÇÇİLİK” VARLIK YOKTUR.TEMSİLCİSİ:GARGİAS’DIR.

C- VARLIĞIN NİCELİĞİ PROBLEMİ

1.MONOİZM”TEKÇİLİK”:Varlık tek bir öğeden oluşur.

Örnek:THALES ,TÜM VARLIKLARIN TEMELİNDE ‘ SU’ VARDIR, DER .

2.DUALİZM”İKİCİLİK”:DESCARTES.Varlık iki öğeden oluşur.Bunlar madde -beden-  ve  idea -ruh-

3.PRÜRALİZM”ÇOKÇULUK”: Varlık ikiden fazla öğeden oluşur.Örnek;EMPEDOKLES,VARLIKLARIN TEMELİNDE ‘SU,HAVA,ATEŞ VE TORAK VARDIR’DER.

D-VARLIĞIN NE OLDUĞU,NİTELİĞİ, ,ROBLEMİ

1.OLUŞÇULUK:Varlığın durağan olması mümkün değildir.Yani varlık statik ,durgun, değildir.Varlık,sürekli bir değişim,oluşum yani varoluş.Aynı nehirde iki kere yıkanılmaz.LOGOS YASASI ,KARŞITLARIN BİRLİĞİ YASASI,Bu anlayışın temsilcileri:HERAKLEİTOS VE WHİTEHEAD’DIR.

2.VARLIK İDEALDİR-İDEALİZM- SOKRATES,PLATON:İdealar kuramı,ARİSTOTALES,FARABİ,zorunlu ve mümkün varlık,HEGEL,diyalektik idealizm-tez—antitez—sentez.

3.VARLIK MADDEDİR,MATERYALİZM:DEMOKRİTUS,atomcu,HOBBES,cisim görüşü,LA METTRİE,insan-makine öğretisi,MARX,diyalektrik materyalizm:karşıtlık felsefesi.

4.VARLK HEM MADDE HEM DE İDEADIR,DÜALİZM:Varlığın temelinde birbirine indirgenemeyen iki töz kabul eden görüştür.Descartes düşünüyorum o halde sözü ile önce kendi varlığını, daha sonra Tanrı’nın ve diğer varlıkların varlığını kanıtlamaya çalışmıştır.

5.VARLIK FENOMENDİR,FENOMENOLOJİ;GÖRGÜ BİLİMİ:TEMSİLCİSİ:HUSSERLY,varlığı,fenomenlerin içinde gelişen öz olarak tanımlar.Varlık kendisini fenomenlerde gösterir.İnsanlar varlığa değerler yükleyerek ona yaklaştığından onun özüne hiç yaklaşamamaktadır.Bu öze yaklaşmak için varlığa verilen değerlerden-batıl inançlar,ön yargılar vb.-varlığın arındırılması gerekmektedir.Yani fenomenlerin;olgulardan,duygusal yaşantılarından ayıklanması –paranteze alma-gerekir.

D-ÇAĞDAŞ VARLIK FELSEFESİ

1.EGZİSTANSİYALİZM,VAROLUŞÇULUK:KİERKEGAARD, J.P.  SARTRE, NİETZSCHE ve KARL JESPERS.SARTRE’YE göre,insan önce var olur , daha sonra kendisini tanıyarak bilerek kendi özünü, varlığını oluşturur.İnsan için varoluş özden gelir. İnsan kendi özünü ve varlığını belirleyebilen tek varlıktır.

 

                                                                                                                                                                                                                                                               

Anahtar Kelimeler : VARLIK,VARLIĞIN VAR OLUP OLMADIĞI,VARLIK HAKKINDA GÖRÜŞLER

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar