Yeniliğe neden gereksinim duyulur?

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 17.07.2020 tarih ve 22:59 saatinde Felsefe kategorisine yazıldı. Yeniliğe neden gereksinim duyulur?

makale içerik

İnternette ara Kısa Linki Kopyala

İnsanların var olan ihtiyaçlarının giderek farklılaşmasından ötürü yeniliğe ihtiyaç duyulmaktadır. Yenilikten maalesef kaçışımız yoktur. Her ne kadar bazı toplumlarda gelenekselci yaklaşım hakim olduğu savunulsa da aslında yavaş yavaş farklı alanlarda değişim yaşanmaktadır. Bundan ötürü da insanlar yenilenmenin getirdiği olumlu ya da negatif durumlarına karşı maalesef mani olamamaktadır.İlkçağ felsefesine baktığımızda tarihler ilerledikçe fikir yapısının da ilerlediğini görüyoruz. Özellikle 15.Yy dan önce hem Batı felsefesi bununla beraber Doğu felsefesi düşünceleri bazı toplumsal değişimlerden etkilenmiş ve açınma göstermiştir. Bunu takiben 15. Yüzyıldan günümüze kadar yenilik devam etmektedir. Hatta günümüzü ele alırsak bazı değerlerimiz yok olup gitmekte, yenilenmenin getirdiği değişimlerle düşüncelerimiz köreltilmeye başlanmıştır. Bunun nedeni ise doğal olarak ki hızla gelişen topluluk yapısı ve değişen teknolojinin insanın hayatını robotlaştırmada ki etkisidir. Artık düşünmekten, üretmekten ziyade daha fazlaca tüketme toplumuna geçtik. İnsanlar okumaktan, araştırmaktan, öğrenmekten ziyade, hazır olanları elde etme çabasında. Her ne kadar yeniliğe ihtiyaç duysak da yeniliğin getireceği olumsuzluklara karşı dik duramıyoruz. Aslında yenilik demek düşüncelerimize altınçağı yaşatabilmektir.

Anahtar Kelimeler : İnsanlarınvar,olanihtiyaçlarının,giderek,farklılaşmasındanötürüyeniliğeihtiyaçduy..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar