Geometri Soru Çözümü: Kolaydan Zora 10 Örnek Soru

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 15.09.2023 tarih ve 16:42 saatinde Geometri kategorisine yazıldı. Geometri Soru Çözümü: Kolaydan Zora 10 Örnek Soru

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

Geometri, matematiğin önemli bir dalıdır ve çeşitli sorunları çözmek için kullanılır. Bu makalede, kolaydan zora 10 adet geometri sorusu örneği sunacağım. Bu sorular, farklı geometrik kavramları anlamak ve uygulamak için tasarlanmıştır. Soruların çözümleri de verilecektir, böylece geometri becerilerinizi geliştirebilirsiniz.

 1. Soru: Bir dik üçgenin hipotenüs uzunluğu 10 birimdir ve bir kenarının uzunluğu 6 birimdir. Diğer kenarın uzunluğu kaç birimdir?
  Çözüm: Pythagoras teoremine göre, hipotenüsün karesi, diğer iki kenarın karelerinin toplamına eşittir. Bu durumda, x^2 = 10^2 - 6^2
  x^2 = 100 - 36
  x^2 = 64
  x = √64
  x = 8
  Diğer kenarın uzunluğu 8 birimdir.

 2. Soru: Bir daire çevresi 18π birimdir. Dairenin yarıçapı kaç birimdir?
  Çözüm: Dairenin çevresi formülü, C = 2πr şeklindedir. Bu durumda, 18π = 2πr
  r = 18/2
  r = 9
  Dairenin yarıçapı 9 birimdir.

 3. Soru: Bir çemberin alanı 154π birim^2 ve çevresi 44π birimdir. Dairenin yarıçapı ve çapı kaç birimdir?
  Çözüm: Dairenin alanı formülü, A = πr^2 şeklindedir. Bu durumda, 154π = πr^2
  r^2 = 154
  r = √154
  Dairenin yarıçapı √154 birimdir.
  Dairenin çevresi formülü, C = 2πr şeklindedir. Bu durumda, 44π = 2πr
  r = 22
  Dairenin çapı 22 birimdir.

 4. Soru: Bir paralelkenarın bir taban kenarı 12 birimdir ve yüksekliği 8 birimdir. Paralelkenarın alanı kaç birim^2'dir?
  Çözüm: Bir paralelkenarın alanı, taban kenarının uzunluğu ile yüksekliğinin çarpımına eşittir. Bu durumda, alan = 12 * 8 = 96 birim^2'dir.

 5. Soru: Bir üçgenin iki kenarının uzunluğu sırasıyla 5 birim ve 7 birimdir. Bu üçgenin en büyük açısı kaç derecedir?
  Çözüm: İki kenarın uzunluğu verildiğinde, en büyük açı, bu iki kenar arasındaki açıdır. Bu durumda, en büyük açı, cos(A) = (5^2 + 7^2 - x^2) / (2 * 5 * 7) formülünü kullanarak bulunabilir. Burada x, üçgenin üçüncü kenarının uzunluğunu temsil eder. Denklemi çözdüğümüzde, x^2 = 49 - 25 - 16 = 8 olur. Dolayısıyla, x = √8. Üçgenin en büyük açısını hesaplamak için, cos(A) = (5^2 + 7^2 - √8^2) / (2 * 5 * 7) kullanabiliriz. Bu durumda, A = cos^(-1)((49 + 25 - 8) / (2 * 5 * 7)) = cos^(-1)(66/70) ≈ 20.4 derece olur.

 6. Soru: Bir dikdörtgenin uzun kenarı 10 birimdir ve alanı 80 birim^2'dir. Dikdörtgenin kısa kenarının uzunluğu kaç birimdir?
  Çözüm: Bir dikdörtgenin alanı, uzun kenarının uzunluğu ile kısa kenarının uzunluğunun çarpımına eşittir. Bu durumda, 10 * x = 80 olmalıdır. Bu denklemi çözdüğümüzde, x = 8 birimdir. Dolayısıyla, dikdörtgenin kısa kenarının uzunluğu 8 birimdir.

 7. Soru: Bir dairenin yarıçapı 5 birimdir. Bu dairenin çevresi ve alanı ne kadardır?
  Çözüm: Bir dairenin çevresi, 2πr formülüyle hesaplanır. Bu durumda, çevre = 2π * 5 = 10π birimdir. Alan ise πr^2 formülüyle hesaplanır. Bu durumda, alan = π * 5^2 = 25π birim^2'dir.

 8. Soru: Bir dik üçgenin bir kenarı 6 birim, diğer kenarı 8 birimdir. Bu üçgenin hipotenüsü kaç birimdir?
  Çözüm: Bir dik üçgenin hipotenüsü, diğer iki kenarın karelerinin toplamının kareköküyle bulunur. Bu durumda, hipotenüs = √(6^2 + 8^2) = √(36 + 64) = √100 = 10 birimdir.

 9. Soru: Bir trapez alanı 60 birim^2'dir. Tabanları sırasıyla 8 birim ve 12 birimdir. Yükseklik kaç birimdir?
  Çözüm: Bir trapez alanı, tabanların toplamının yüksekliğe bölünmesiyle hesaplanır. Bu durumda, 60 = (8 + 12) * h / 2 olarak yazılabilir. Bu denklemi çözdüğümüzde, h = 60 * 2 / (8 + 12) = 120 / 20 = 6 birimdir. Dolayısıyla, trapezin yüksekliği 6 birimdir.

 10. Soru: Bir kare ve bir eşkenar üçgenin alanları eşittir. Eşkenar üçgenin yan uzunluğu 6 birimdir. Kare'nin yan uzunluğu kaç birimdir?
  Çözüm: Bir karenin alanı, yan uzunluğunun karesine eşittir. Eşkenar üçgenin alanı da (1/2) * (yan uzunluk)^2 * (√3/2) formülüyle hesaplanır. Bu durumda, (yan uzunluk)^2 = (1/2) * (yan uzunluk)^2 * (√3/2) olarak yazılabilir. Yan uzunluğun karesi her iki tarafta da olduğu için, 1 = (√3/2) olmalıdır. Bu denklemi çözdüğümüzde, yan uzunluk = √(2/√3) ≈ 1.155 birimdir. Dolayısıyla, karenin yan uzunluğu yaklaşık olarak 1.155 birimdir.

Bu şekilde, farklı geometri sorularıyla pratik yapabilir ve geometri becerilerinizi geliştirebilirsiniz. Her soruyu dikkatlice okuyun, verilen bilgilere dayanarak gerekli formülleri uygulayın ve doğru cevapları bulmaya çalışın. Geometri, mantık ve matematiksel düşünme gerektiren bir alandır, bu yüzden soruları çözerken kafa yormanızı öneririm. Başarılar dilerim!

Anahtar Kelimeler : Geometri,,matematiğin,önemli,bir,dalıdır,ve,çeşitli,sorunları,çözmek,için,kullanılır.,Bu,makalede,,kolaydan,zora,10,adet,geometri,sorusu,örneği,sunacağım.,Bu,sor..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar