Richter Ölçeği

Bu yazı Nur Avlar tarafından 19.12.2019 tarih ve 11:30 saatinde Genel kategorisine yazıldı. Richter Ölçeği

makale içerik

Richter Ölçeği
İnternette ara Kısa Linki Kopyala

Richter Ölçeği Nedir?

Depremleri anlamlı biçimde ölçüp, birbirleriyle kıyaslayabilmek kolay değildir. Bunu az çok başarabilmek için günümüzde genellikle başvurulan iki tip deprem ölçeği vardır. Bunlardan biri, depremin merkezdeki büyüklüğünü, öteki de etkidiği yerdeki şiddetini sınıflandırmakta kullanılır.

Görece nesnel bir ölçek yaratmaya çalışan C.F. Richter, 1935 yılında, depremlerin büyüklüğünü, başlangıçta boşalmasına neden oldukları enerjinin büyüklüğüne bağlamayı önermiştir. Her bir deprem için bu enerjiyi saptayabilmek üzere de deprem merkezinden 100 km uzaklıktaki bir Wood Anderson sismografı ile ölçülecek en büyük kütle yer değiştirmesine dayanan deneysel bir bağıntı geliştirmiştir. 

Richter büyüklükleri, genellikle, deprem bölgesinde uzak yakın gelişigüzel bulunan aletlerle ölçülen en büyük yer değiştirmeler, deneysel hesaplarla Richter bağıntısına göre ayarlanarak bulunur. Sonuç olarak deprem büyüklükleri, genellikle Richter ölçeği denen bu büyüklük ölçeği ile tanımlanır olmuştur.

Günümüzde deprem enerjisini tanımlamak için Richter ölçeği dışında, merkezden oldukça uzak noktalarda alınan ölçümlere dayanarak hesaplanan cisim dalgası büyüklüğü ve yüzey dalgası büyüklüğü ile, deprem sırasında yarılan fay alanının büyüklüğüne bağlı olarak hesaplanan sismik moment büyüklüğü ölçekleri de kullanılmaktadır. (Richter ölçeğine, daha sonra benzer amaçlarla geliştirilmiş olan ve çok daha uzaktan gelen deprem sinyallerine dayanarak hesaplanan ölçeklerden farkını vurgulamak için yerel ölçek ya da yerel Richter ölçeği de denir.)

Anahtar Kelimeler : richter, deprem, ölçek

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar