Kimya - kategorisi

kategori alanı

Kimya ile ilgili konuların yer aldığı bölüm

Kategoriye Bağlı Alt Kategoriler

 1. Simyacıların yapmış olduğu emek harcamalar kimya biliminin gelişimine iyi mi bir katkı elde etmiş olabilir?
 2. Kimya biliminin ilgi (uğraş) alanları nelerdir?
 3. Aşağıdaki metinde boş bırakılan bölgeleri yanda verilen müsait sözcüklerle doldurunuz.
 4. Günlük Hayatımızda Kullandığımız Maddelerin Birbirinden Farklı Olmasının Nedeni Ne Olabilir?
 5. Element terimi hakkındaki ne biliyorsunuz?
 6. Bileşik terimi hakkındaki ne biliyorsunuz?
 7. Kimya bilimi ile alakalı meslekler ve emek harcama alanları neler olabilir?
 8. Kimya bilimine katkı elde eden bilim adamlarının yapmış olduğu emekleri afiş haline getirelim
 9. Simyacıların sınama yanılma kanalıyla bulmuş olduğu maddeler nelerdir? Bu maddeleri hangi amaçla kullanmışlardır?
 10. Kimya laboratuvarında kullanılan malzemeler neler olabilir?
 11. Eski çağlarda insanların sınama yanılma kanalıyla elde etmiş olduğu maddelere üç misal verelim.
 12. Bilime katkı elde eden uygarlıkların adlarını yazalım
 13. Kimya bilimine katkı elde eden üç bilim insanını ve sağladıkları katkılardan birer tanesini yazalım
 14. Simya döneminden günümüze aktarılan yöntem ve tekniklerden beş (5) tanesini yazalım
 15. Kimya ile alakalı mesleklerde vazife icra eden kişiler
 16. Günlük yaşantınızda en fazlaca kullandığınız kimyasal maddenin insan sağlığına ve çevreye müspet ve negatif etkileri
 17. Güvenlik ihtar işaretlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından önemini açıklayalım.
 18. Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve muhit üstündeki tesirleri nelerdir?
 19. Simyacı ne demektir? Açıklayalım.
 20. Simya niçin bir bilim değildir?