1 atm basınçta ve 0 o C sıcaklıktaki H2 gazının özkütlesi 0,5 g/L ’dir.

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 04.02.2021 tarih ve 20:37 saatinde Kimya kategorisine yazıldı. 1 atm basınçta ve 0 o C sıcaklıktaki H2 gazının özkütlesi 0,5 g/L ’dir.

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

Sıcaklık 273 o Cʼa ve tazyik da 2 atm’e getirildiğinde gazın özkütlesi ne olur? Bulunuz (H:1 g/mol).

 

Maddelerin birbirinden farklı olduğunu gösteren birtakım ayırt edici özellikler vardır. Bu özelliklerden biri de özkütledir. Cisimlerin birim hacminin haiz olduğu kütleye özkütle ismi verilmektedir. Özellikleri ise şunlardır:

 

Sabit ısı ve tazyik altında bulunan maddeler için özkütle bir ayırt edici özelliktir.
Birimi SI sisteminde kg/m3 olarak Kabul edilmektedir ve “d” ile gösterilir.
Tüm maddelerin kütlesi sıcaklığa bağlı olarak değişebildiğinden özkütle de sıcaklıktan etkilenmektedir.
Sıcaklıkla özkütle genel hatlarıyla ters orantıya sahiptir. Sıcaklık artırıldığında madde genleşerek hacmi artar bu da özkütlenin azalmasına sebep olur. Antiman, bizmut ve su benzer biçimde maddelerde ise sıcaklık ile özkütle doğru orantıya sahiptir.
 

Özkütle kıymeti d=m/v bağlantısı kullanılarak bulunabilir. Bölme işleminden kaynaklı olarak hacim arttıkça özkütle azalır, kütle arttığında ise özkütle artar. Karışımların özkütle kıymeti bulunurken toplam kütleleri toplam hacme bölünür ve çıkan değer bizlere karışımın özkütle kıymetini vermiş olur. Bu karışımlarda bazı hususi durumda bu formül değişmektedir.

 

Eşit kütleli iki farklı maddelerin oluşturduğu karışımlarda 2.D1.D2/d1+d2 formülünü kullanabiliriz.
İki madde bir araya eşit hacimlerde geldiği durumlarda ise d1+d2/2 formülünden yararlanabiliriz
Karışımın özkütlesi her vakit iki değer arasında bir noktada yer almaktadır.
Yukarıdaki soruda verilenleri P.Ma=d.R.T formülünde yerine yazarak sorulanı rahatlıkla bulabiliriz.  İlk durumda yerine yazarak Ma değeri bulunur ve ikinci durumdaki özkütleye ulaşabiliriz.

1.Ma= 0,5.0,082.273 ifadesinden Ma kıymetini çekecek olursak 11,193 olarak bulunur. İkinci durumda yerine yazacak olursak 2.11,193=d2.0,082.576 işleminin cevabında özkütle kıymeti 2 olarak bulunur.

Anahtar Kelimeler : Sıcaklık,273,o,Cʼa,ve,tazyik,da,2,atm’e,getirildiğinde,gazın,özkütlesi,ne,olur?,Bulunuz,(H:1,g/mol). Maddelerin,birbirinden,farklı,olduğunu,göste..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar