Aşağıdaki metinde boş bırakılan bölgeleri yanda verilen müsait sözcüklerle doldurunuz.

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 24.07.2020 tarih ve 21:13 saatinde Kimya kategorisine yazıldı. Aşağıdaki metinde boş bırakılan bölgeleri yanda verilen müsait sözcüklerle doldurunuz.

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

9. sınıf kimya sayfa 138. Aşağıdaki metinde boş bırakılan bölgeleri yanda verilen müsait sözcüklerle doldurunuz. Metinle alakalı verilen soruları yanıtlayınız.Havanın x’i N2’dir ve N2 molekülü havada bulunan kimyasal türlerden biridir. Havada molekül haricinde He şeklinde (a) atom, ve CI- şeklinde (b) iyonlar da bulunur. Azot, kimyasal formülleri sırasıyla (c) NH3, (d) HNO3 (e) N2O5 olan amonyak, nitrik asit, ve diazot pentaoksit şeklinde bileşikler oluşturur. Bu bileşikler (f) kovalent bağla bağlı olup (g) kuvvetli etkileşimler cevabında bir arada bulunur. Azot adları sırasıyla (h) kalsiyum nitrat (ı) amonyum klorür olan CaNO3 , NH4Cl şeklinde (i) iyonik bağlı bileşikler de oluşturur. Bu bileşikler de yine (j) kuvvetli etkileşimler yardımıyla bir arada bulunur. Azot metal olmadığı için kuvvetli bir etkileşim olan (k) iyonik bağları yapamaz.Proton sayısı 7 olan azot atomları (l) apolar (m) kovalent bağlarla bağlıdır ve N2 molekülü de (n) apolardır. N2 moleküllerini sıvı hâle getirmek için düşük sıcaklıkta yüksek tazyik icra etmek gerekir. Böylece apolar N2 molekülleri içinde (o) cılız etkileşimlerinin en zayıfı olan (ö) london kuvvetleri kaynaklanır ve bu sayede N2 gaz hâlden sıvı hâle geçer. N2 şeklinde apolar moleküller içinde yalnızca (p) london kuvvetleri kaynaklanır. Halbuki N2 apolar değil de H2O şeklinde (r) polar bir sentetik olsaydı molekülleri içinde hem (s) london etkileşimi hem de (ş) dipol-dipol etkileşimi olurdu. Ayrıca oksijene bağlı hidrojen atomu ihtiva ettiği için de cılız etkileşimlerin en güçlüsü olan (t) hidrojen bağları içerirdi.

Anahtar Kelimeler : 9.sınıf,kimya,sayfa,138.,Aşağıdaki,metinde,boş,bırakılanbölgeleriyanda,verilenmüsaitsözcüklerle,doldurunuz.,Metinlealakalıverilen,sorul..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar