Atomlar niçin ışıma yapar?

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 21.07.2020 tarih ve 00:49 saatinde Kimya kategorisine yazıldı. Atomlar niçin ışıma yapar?

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

Bütün atomların doğada bulunmuş olduğu şekline “temel hal ” ismi verilmektedir. Bazı durumlarda atom içinde yer edinen elektronları bir üst seviyeye yada alt düzen getirmek için enerji verilmesi gerekmektedir. Bu işleme atomu uyarı ismi verilir. Uyarılmış biçimde bulunan bir atom temel biçimde bulunana gore daha kararsız bir yapıya sahiptir. Çok yüksek enerji verilen elektronlar ebedi noktasına ulaşmış olur ve buna iyonlaşma ismi verilmektedir. Uyarılan bir elektron muayyen bir müddet sonra yine eski haline dönmektedir. Eski haline dönen atomlar değişik bir ışıma yapmaktadır. Bu ışımalardan gündelik hayatta ultrasyon, mr, lazer ve x ışınları şeklinde bir fazlaca alanda faydalanılmaktadır.Atomları uyarmak için kullanılan yöntemlerden bazıları şunlardır :

Hızlandırılmış elektronlar yardımıyla : Atomların uyarılması için 1.Uyarılma enerjisinden daha büyük bir enerjiye gereksinim duyulmaktadır. Bu enerjiyi elde etmek amacıyla atom ile elektronlar elastik çarpışma hareketi yapar ve bu sayede elektronlar hızlanarak sistemi terk eder. Bu biçimde elde edilmiş elektronun enerjisi atomun kararlılık enerjisinden yüksek yada eşit olduğunda bir ışıma yayabilir sadece burada unutulmaması ihtiyaç duyulan elektronun enerjisi atomunkine eşit ise elektron atom tarafınca soğurulabilir.


Isı yükseltilerek uyarı : Atomların temel biçimde bulunabilmesi için düzgüsel ısı koşulları gerekmektedir. Ortamın sıcaklığı artırıldığında atom içinde bulunan elektronların hareket hızı artmaya başlar. Bu hareket esnasında atom ile elektronlar içinde elastik olmayan çarpışmalar meydana gelir. Bu sayede atom uyarılmış olur. Sıcaklığın yükseklik derecesi atomun uyarılma miktarıyla doğru orantılıdır. Uyarılan atomlar ise düzgüsel hale geçerken ışıma yapmaktadırlar.

Anahtar Kelimeler : Bütün,atomların,doğadabulunmuş,olduğuşekline,“temel,hal,”ismiverilmektedir.,Bazı,durumlarda,atomiçindeyer,edinenelektronları,b..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar