Element terimi hakkındaki ne biliyorsunuz?

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 25.07.2020 tarih ve 00:11 saatinde Kimya kategorisine yazıldı. Element terimi hakkındaki ne biliyorsunuz?

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

Kütlesi,hacmi ve eylemsizliği bulunan hem de da tanecikli yapıya haiz olan her şeye madde ismi verilir. Kalem,tahta,helyum ve su bunlara birer örnektir.

Maddeler saf (arı) madde ve karışımlar olmak suretiyle ikiye ayrılır. Saf maddeler ise elementler ve bileşiklerdir. Bunlar tek tür taneciklerden kaynaklanır ve hal değişimi dışında benzeşik olarak bulunurlar. Belirli erime ve kaynama noktalarına sahiptirler.Saf madde grubunda yer edinen elementlerin genel özellikleri ise şunlardır :

Aynı proton sayısına haiz atomların biraraya gelmiş olarak oluşturduğu saf maddelerdir.
Karışımların aksine sembollerle anlatım edilir. Örneğin: H,O,Ag,He…
Kimyasal yada fizyolojik hiçbir metot ile daha minik parçalarına ayrılamazlar. Yalnızca radyoaktif tepkimeler sayeinde parç
Metallar,ametaller,yarı metaller ve soygazlar olmak suretiyle 4 değişik gruba ayrılırlar.
Saf maddelerdir.


Elementler kendi aralarında atomik element ve moleküler olmak suretiyle iki değişik biçimde bulunabilirler. Metal ve soygaz elementleri genel anlamda tabiat üstünde atomik şekilde bulunurlar. Ametal grubunun bazıları atomik şekilde bulunurken bazıları ise moleküler şekilde bulunmaktadır. Atomik elemenlere Au,Pt,He,Xe,S ve Rn elementlerini misal verebiliriz. Moleküler elementlere ise CL2,F2,Br2,O2 ve H2 elementlerini misal gösterebiliriz.

Anahtar Kelimeler : Kütlesi,hacmi,ve,eylemsizliği,bulunanhem,deda,tanecikli,yapıyahaizolan,her,şeye,maddeismiverilir.,Kalem,tahta,helyum,ve,su,bunlara,birer,örnektir.

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar