Isıtma devam ettikçe sıvı miktarı ve buharlaşan molekül sayısındaki değişimi ve nedenini açıklayalım

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 18.07.2020 tarih ve 02:16 saatinde Kimya kategorisine yazıldı. Isıtma devam ettikçe sıvı miktarı ve buharlaşan molekül sayısındaki değişimi ve nedenini açıklayalım

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

Sıvı halde bulunan bir maddenin ısı alarak gaz haline geçmesi olayına buharlaşma adı verilmektedir. Bir sıvı talep eder 10 derece olsun talep eder 150 aşama olsun her sıcaklıkta buharlaşabilir. Kaynama ise buharlaşmadan değişik olarak sadece muayyen bir sıcaklıkta gerçekleşebilir.Buharlaşan bir sıvı kapın üst kısmına belirli oranda basınç uygulamaktadır. Bu basınca ise buğu basıncı adı verilir. Buhar basıncını etkileyen birtakım faktörler bulunmaktadır. Bu faktörler :Sıvının cinsi : Molekülleri içinde yer alan çekim kuvveti sıska olan maddeler daha kolay buharlaşır. Bu tür maddelere uçucu sıvı ismi verilir. Uçucu olan sıvıların buğu basıncı aynı sıcaklıkta bulunan daha azca uçucu sıvılara oranla daha yüksektir. Örnek olarak kolonya uçucu bir yapıya sahiptir. Elimize döktüğümüz anda bile vücut ısımızla buharlaşabilir.Sıcaklık : Bütün sıvılar soğuk dahi olsa her sıcaklıkta buharlaşabilir. Sıcaklık arttıkça buharlaşma da artar. Yukarıdaki soruda, ısıtma devam ettikçe sıvı miktarı ve buharlaşan molekül sayısındaki değişimi sorulmaktadır. Isıtma süresince sıvı madde yavaş yavaş gaz hale döndüğü için sıvı miktarı azalır. Buharlaşan gaz miktarı da arttığından molekül sayısı da doğru orantılı olarak artmaktadır. Kapta bulunan sıvı tamamen buharlaştığında buharlaşan gaz miktarı en yüksek hale ulaşır ve sıvı miktarı sıfırlanır.Sıvın saflığı : Bir sıvı içinde bu sıvıdan daha uçucu özelliğe haiz madde çözünürse buhar basıncı artar. Yine aynı sıvı içerisinde daha azca uçucu olan bir madde çözünürse buhar basıncı doğru orantılı olarak azalır.

Buhar basıncı :

Kap içerisinde bulunan sıvının miktarına,
Sıvının bulunmuş olduğu ortamdaki basınca,
Ortamın yükseltisine,
İçerisinde bulunduğu kabın şekline ve yüzey genişliğine kesinlikle bağlı değildir.

Anahtar Kelimeler : Sıvıhaldebulunan,bir,maddeninısıalarak,gaz,haline,geçmesiolayınabuharlaşmaadı&nb..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar