İyonik katı nedir? İyonik katıların özelliklerini açıklayalım

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 18.07.2020 tarih ve 02:17 saatinde Kimya kategorisine yazıldı. İyonik katı nedir? İyonik katıların özelliklerini açıklayalım

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

Bir metal elementi ile ametal elementi arasında elektron alışverişi ile oluşan bağlara iyonik bağ ismi verilmektedir. Bazı katılar ise içerisinde bu tür bağ bulundururlar. Bu bağı bulunduran katılara ise iyonik katı adı verilmektedir.Bu katı türünü ötekilerden ayıran en mühim özellikler şunlardır :

Elektron vererek pozitif yönde yüklenen atomlara katyon, elektron alarak olumsuz yüklenen atomlara anyon adı verilir. Bu tür katıların örgü noktalarında olumsuz ve pozitif yönde yüklü iyonlar bulunur. İsmini de bu özelliğinden almaktadır.
Bu tür katıları bir arada tutan kuvvet, aralarındaki çekimden dolayı oluşan elektrostatik çekim kuvvetidir.
İyonik bağlı bileşiklere MgSO4, NaCl, KI şeklinde bileşikleri örnek olarak verebiliriz.
Erime ve kaynama noktaları aralarında bulunan yüksek çekim kuvveti nedeniyle çok yüksek değerlere sahiptir.
Bu tür maddeler katı biçimde elektriği iletmezler. Sulu çözeltilerinden de bazıları elektriği iletebilmektedir. Bu çözeltilerde elektronlar rahat bir şekilde hareket ettiğinden elektrolit bir yapı kazanırlar.
İyonik katılar hegzagonal veya kübik bir yapıya haiz olabilirler
Bu katı türü içinde bulunan bağ sebebiyle sert bir yapıya sahiptir, bu nedenle kırılgandır.


Burada en oldukça dikkat etmemiz gereken nokta ; her iyonik bağa haiz olan maddeler iyonik katıdır diyemeyiz. Bu bağa sahip olan maddeler oda koşullarında katı, sıvı yada gaz biçimde bulunabilirler. Sıcaklığın değişmesiyle sıvı yada gaz halden katı hale geçtiklerinde iyonik katı olarak adlandırılırlar.

Anahtar Kelimeler : Bir,metal,elementi,ile,ametal,elementiarasındaelektron,alışverişi,ile,oluşan,bağlara,iyonik,bağismiverilmektedir.,Bazı,katılar,ise

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar