Kaynama ve buharlaşma arasındaki farklar nelerdir?

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 18.07.2020 tarih ve 22:43 saatinde Kimya kategorisine yazıldı. Kaynama ve buharlaşma arasındaki farklar nelerdir?

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

Sıvı şekilde bulunan bir maddenin sıcaklık alarak gaz haline geçişine buharlaşma ismi verilmektedir. Buna bir misal olarak suyun su buharı haline geçmesini verebiliriz. Yine tarif olarak kaynama vakası sıvı bir maddenin kabarcıklar çıkararak gaz haline geçişine kaynama, gerçekleştiği sıcaklığa ise kaynama noktası ismi verilir. Her ne kadar iki terim de aynı şeklinde gözükse de buharlaşma ve kaynama aynı şey değildir. Şimdi bu iki terim arasındaki farkları inceleyelim :Sıvılar her sıcaklıkta buharlaşırken, kaynama vakası için muayyen bir ısı gerekir.( Buharlaşma soğukta bile gerçekleşebilir. ) Bu sıcaklığa da kaynama noktası ismi verilir. Her sıvının kendine ilişkin bir kaynama noktası vardır.
Buharlaşma vakası sıvının ancak yüzeyinde gerçekleşirken, kaynama svının her yerinde eşit oranda gerçekleşmektedir.
Verilen ısı miktarı artırıldıkça buharlaşmanın hızı da aynı miktarda artar. Kaynama ise sıcaklıkla değişmez, zira kaynama esnasında buharlaşma görüldüğünden ısı her zaman durağan kalmaktadır.
Kaynama vakası hal değişi olarak tanımlanmaz. Sadece o sırada madde hal değişiklik yapma anında bulunmaktadır.


Yukarıdaki açıklamalardan yola çıkarak kaynama ve buharlaşmanın aynı şey olmadığını anlayabiliriz. Buharlaşma erime ve donma şeklinde hal değişimidir. Bu hal değişimi esnasında ısı durağan kalır, anarşi ve atomlar arasındaki boşluk ise artar. Buharlaşma vakası çevreden sıcaklık alınarak gerçekleştiğinden bu sırada ortam serinler. Bu özelliklerin asla biri kaynama esnasında gerçekleşmemektedir.

Anahtar Kelimeler : Sıvışekildebulunan,bir,maddeninsıcaklıkalarak,gaz,halinegeçişinebuharlaşmaismiverilmektedir.,Buna,birmisalolarak,suyun,su,buharı,h..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar