Kimya bilimine katkı elde eden bilim adamlarının yapmış olduğu emekleri afiş haline getirelim

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 23.07.2020 tarih ve 21:57 saatinde Kimya kategorisine yazıldı. Kimya bilimine katkı elde eden bilim adamlarının yapmış olduğu emekleri afiş haline getirelim

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

Geçmişten günümüze bir fazlaca bilim insanı hem simya dönemlerinde bununla birlikte kimya döneminde bu bilime çok yarar sağlamışlardır. Bu bilim adamlarından kimilerini şöyleki sıralayabiliriz. Bu kişilerin resimlerini yuvarlak bir daire içerisine alıp icra ettikleri emekleri da daha dıştan bir daire içerisine alarak eşleyip bir görsel oluşturabilirsiniz.Empedokles : Yunan filozoflarından birisi olan Empedokles M.Ö 400’lü yıllarda dünyaya gelen ve doğadaki bütün nesnelerin yeniden doğada kendiliğinden bulunan 4 tane temel maddeden oluştuğu fikrini öne sürmüştür. Simya döneminde yaşan bilim tarihi bununla beraber ilk kez gözlem bazlı emekler yapmış ve fer ile görme vakasını açıklamaya çalışmıştır.Democritus : Empedokles ile aynı zamanlarda yaşayan bu bilim insanı ise tüm maddelerin ancak atomlardan ve boşluklardan oluştuğu fikriyle bilinmektedir. Maddelerin hiçbir yöntemle parçalanamayacak en minik parçasına Yunan dilince bölünemes anlamına gelen atomos(atom) ismini vermiştir. Maddelerin birbirinden değişik olmasının tek nedeninin ise atom yöntemlerinin değişik olmasından ötürü bulunduğunu ileri sürmüştür. Atom kelimesini ilk kullanan simyacı olarak da bilinmektedir.Aristo (Aristoteles) : M.Ö 300’lü yıllarda yaşayan bu bilim adamı Kimya,Fizik ve Biyoloji başta olmak suretiyle bir fazlaca alanda emekler yapmıştır. Temel elementlerin 4 tane bulunduğunu ve tüm maddelerin bu elementlerden değişik miktarlarda bir araya gelmesiyle oluştuğunu öne sürmüştür. Bu 4 ana elementin ise su,hava,toprak ve ateş olduğu fikrinin sahibidir. Bütün maddelerin bununla beraber ise sıcak,soğuk,kaygan ve kuru olmak suretiyle 4 özelliği bulunduğunu öne sürmüştür.

Anahtar Kelimeler : Geçmişten,günümüze,birfazlacabilim,insanı,hem,simya,dönemlerindebununla,birliktekimya,döneminde,bu,bilimeçokyararsağ..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar