Kütle numarası 56 olan Fe elementinin nötron sayısı proton sayısından 4 fazladır. Nötr demir atomunun elektron sayısı kaçtır?

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 21.07.2020 tarih ve 00:48 saatinde Kimya kategorisine yazıldı. Kütle numarası 56 olan Fe elementinin nötron sayısı proton sayısından 4 fazladır. Nötr demir atomunun elektron sayısı kaçtır?

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

Modern atom teorisiyle elde edilmiş bilgilere bakılırsa bir atomun çekirdeğinde proton ve nötron ismi verilen tanecikler bulunmaktadır. Atom ağırlığının tamamını bu parçacıklar oluşturmaktadır. Protonlar olumlu yönde yük taşırken nötronlar yüksüz atom altı parçacıklardır. Çekirdeğin dışında atomun içinde yer edinen katmanlarda elektron ismi verilen ve olumsuz yüke haiz olan parçacıklar bulunmaktadır. Bir atom sentetik oluşturduğunda son katmanında yer edinen elektronları verir yada elektron alarak soygaz elektron düzenine haiz olur. Aldığı yada verdiği elektron sayısına bakılırsa de -1,-2,+1 yada +2 şeklinde değerliklere haiz olur.Tanımdan yola çıktığımızda atomun hacminin tamamını proton ve nötron adındaki parçacıklar oluşturmaktadır. Elektronlar hem yüksüz aynı zamanda ağırlığı nerede ise yok sayılabilecek parçacıklardır.Soruda, proton sayısına “x” dediğimizde nötron sayısı “x+4” olmaktadır. Kütle numarası ise iki parçacığının toplamına eşittir. “2x+4” sayısı 56’ya eşit olduğu için x sayısı doğrusu proton sayısı “26”a eşit olmaktadır. Soruda etkisiz bir Fe elementi olarak belirtildiğinden elektron sayısı da proton sayısına eşit olur ve “26”a eşittir.Demir elementi B grubu içinde yer alıp geçiş metali olarak adlandırılmaktadır. Metal grubuna ilişkin olduğu için elektriği fazlaca iyi iletir ve parlak bir görünüme sahiptir. Orbital dizilimi ise 1s22s22p63s23p64s23d6 şeklindedir. Son orbitali d yada f orbitaliyle nihayetlenen elementler genel hatlarıyla geçiş metalleri grubunda yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler : Modern,atom,teorisiyleelde,edilmişbilgilerebakılırsabir,atomun,çekirdeğinde,proton,ve,nötronismiverilen,tanecikler,bulunmaktadır.,Atom,ağırlığının,ta..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar