Kütle numarası 63 olan Cua iyonunun elektron sayısı 28 olduğuna bakılırsa a kaçtır?

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 21.07.2020 tarih ve 00:45 saatinde Kimya kategorisine yazıldı. Kütle numarası 63 olan Cua iyonunun elektron sayısı 28 olduğuna bakılırsa a kaçtır?

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

Temel biçimde bulunan bir atomun değişik kimyasal tepkiler cevabında elektron kazanması yada yitirmesi cevabında oluşan yeni atom haline iyon ismi verilmektedir. Bildiğimiz suretiyle atomun etrafında hareket halinde bulunan olumsuz yüklü parçacıklara elektron ismi verilmektedir. Bu elektronlar tepkimeler esnasında öteki atoma geçebilmektedir. Elektron veren atomlar olumlu yönde yük kazanır ve bu atomlara katyon ismi verilir. Tepkime esnasında başka atom üstünden elektron alan atomlar ise olumsuz yüklenerek anyon ismini alırlar. Elektron almak yada vermekteki en büyük sebep kararsız yapıdan kurtulmaktır. Son katmanında 6 tane elektronu bulunan X atomu 2 tane elektron alarak soygaz düzenine haiz olur ve X-2 gibi gösterilir. Son katmanında 2 tane elektronu bulunan bir Y atomu ise 2 tane elektron vererek Y+2 gibi gösterilir. Bu örneklerde X-2 iyonu anyon , Y+2 iyonu ise katyon olarak isimlendirilir.Yukarıdaki soruda ise nötron sayısının proton sayısından 5 fazla olduğu belirtilmiştir. Kütle numarası ise proton sayısı ve nötron sayısının toplamına eşittir. Denklemi bu biçimde yazacak olursa (p+5)+(p)=63 diyebiliriz. Bu muamele yapıldığında proton sayısı 29 olarak bulunur.Elektron sayısı ise 28 olarak verildiğinden proton sayısı-elektron sayısı işleminden sonuç +1 olarak bulunacaktır. Kısa Cua iyonu aslında +1 olumlu yönde yüklü olan Cu+1 iyonudur. Pozitif kıymet taşıdığından katyon olarak nitelendirebiliriz.Orbital dizilimi 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10 gibi olan Cu elementi son katmanında bulunan 1 elektronu vererek soygaz düzenine ulaşmıştır.

Anahtar Kelimeler : Temelbiçimdebulunan,bir,atomundeğişikkimyasal,tepkilercevabındaelektron,kazanmasıyadayitirmesicevabındaoluşan,yeni,atom,haline,iyo..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar