Moleküler katılar nelerdir? Moleküler katıların özellikleri nedir?

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 20.07.2020 tarih ve 00:02 saatinde Kimya kategorisine yazıldı. Moleküler katılar nelerdir? Moleküler katıların özellikleri nedir?

makale içerik

İnternette ara Kısa Linki Kopyala

Molekül kelime anlamı olarak bir yada daha çok atomun bir araya gelmiş olarak oluşturduğu yapılara verilen isimdir. Katılar türleri bakımından dört gruba ayrılır. Bunlardan birisi de moleküler katılardır. Bu katı türünün özelliklerini hep beraber inceleyelim :

 

  • İki ametal atomunun bir araya gelmiş olarak oluşturduğu bileşiklere kovalent bağlı bileşikler ismi verilmekteydi. Bu bileşiklerden katı biçimde bulunanlara ise moleküler katı ismi verilmektedir.
  • Bu katı türünün örgü noktalarında atom ve moleküller bulunmaktadır.
  • Bu örgüler içinde dipol-dipol, hidrojen bağları ve London kuvvetleri ismi verilen cılız etkileşimler bulunmaktadır.
  • Genel olarak erime ve kaynama noktaları öteki katılara nazaran çok düşüktü
  • Metalik katılarda olduğu benzer biçimde elektrik iletkenlik özellikleri yoktur. Elektrik ve ısıyı hemen hemen hiç
  • Bu katılar içinde bulunan bağlar iyonik ve kovalent katılardakine oranla oldukça daha cılız yapıdadır.
  • Erime ve kaynama noktaları aralarında bulunan bağların cılız olmasından ötürü daha düşüktü
  • Yumuşak bir yapıya sahiptirler. Tel yada levha haline getirilemezler.Bu katı türüne şu maddeleri misal verebiliriz. I2, P4, S8, CO2, NH3, HF, SO2, H2O, C6H12O6. Gördüğünüz suretiyle bu maddelerin hepsinde kovalent bağ bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler : Molekül,kelime,anlamı,olarak,biryadadaha,çokatomun,bir,arayagelmiş,olarakoluşturduğu,yapılara,verilen,isimdir.,Katılar,türleri,bakımından,dört,gr..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar